Lapkričio 21-ąją Giedraičiuose paminėtos 100-osios Giedraičių mūšio metinės.

Pas kaimynus:

Molėtų rajono savivaldybės administracijos informacija

Minint mūšio 100-metį, ties Giedraičiais, ant kalvos atidengtas paminklas – stilizuotas pabūklas, paminklinėse lentose aprašytos šioje vietoje vykusios kovos ir jų reikšmė jaunai Lietuvos valstybei bei jos ateičiai. 1920-aisiais, lapkričio 17-21 dienomis Musninkų-Širvintų-Giedraičių-Dubingių fronto ruože vyko atkaklios Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių kovos, kuriose Lietuva sustabdė Lenkijos kariuomenės veržimąsi ir apgynė iki tol kontroliuotą valstybės teritoriją. Giedraičių mūšis buvo lemiamas, po jo kariaujančios šalys, tarpininkaujant  Tautų Sąjungai, pasirašė paliaubų protokolą.

Atidengiant paminklą, jo papėdėje padėjo gėlių ir apie Giedraičių mūšio reikšmę prieš 100 metų bei dabar kalbėjo Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys, Molėtų rajono meras Saulius Jauneika, Giedraičių seniūnas Vytautas Valansevičius, paminklo autorius Džiugas Jurkūnas, karo istorikas, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyriaus vadas Paulius Pacevičius.

Tylos minute pagerbti žuvusieji už Lietuvos nepriklausomybę. Laikantis karinių tradicijų ir saugant jų atminimą, nuskambėjo trys KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės karių savanorių salvės: už pergalę, už visus žuvusius už Lietuvos nepriklausomybę, už Lietuvos kariuomenę.

Kariuomenės vadas V. Rupšys, vertindamas Giedraičių mūšio reikšmę strategine, operacine ir taktine prasmėmis, kaip karys ir  pilietis kvietė suprasti, kad šis minėjimas dar kartą primena, jog valstybės likimas yra mūsų pačių rankose. Giedraičių mūšis savo svarba prilygsta Lietuvos kariuomenės įkūrimui ir Sausio 13-ajai.

Molėtų meras Saulius Jauneika pasidžiaugė, kad įprasminame įvykius, kurie didina kiekvieno lietuvio savigarbą, nes būtent šioje vietoje prieš 100 metų Lietuvos kariuomenė apgynė valstybę. Čia žuvusių karių pagerbimas visada turi būti mūsų pareiga ir pasididžiavimas. Padėkojo Lietuvos kariuomenei, paminklo autoriui ir visiems, kas prisidėjo prie šios reikšmingos sukakties minėjimo.

Karo istorikas Paulius Pacevičius detaliau komentavo, kaip vyko kovos ties Giedraičiais, paminklo autorius Džiugas Jurkūnas papasakojo paminklo statybos istoriją.

Susirinkę plojimais padėkojo giedraitiškiui Mindaugui Černiauskui, kurio žemėje pastatytas stilizuotas pabūklas.

Lietuvos kariuomenės vadas, Molėtų meras ir kiti minėjimo dalyviai taip pat apsilankė Giedraičių miestelio centre ir padėjo gėlių prie paminklo karžygiams, žuvusiems už Lietuvos laisvę ties Giedraičiais 1920 m.

Giedraičių mūšio 100-mečio dieną padėta gėlių bei uždegtos žvakutės ant kovotojų už Lietuvos laisvę kapų ne tik Giedraičiuose, bet ir Molėtuose, Alantos, Dubingių seniūnijose.

Share this post

Parašykite komentarą