Utena permainų kryžkelėje: savivaldos jėga žmonių rankose

Utena – nuostabus kraštas, turintis daug potencialo, tačiau praradęs savo, kaip regiono lyderio pozicijas. Pokyčiai įmanomi visiems susitelkus ir dirbant dėl bendro tikslo. Pasiekti to nepavyks, jeigu ir toliau savivalda bus siaurų interesų grupės rankose. Nuo kiekvieno gyventojo priklauso, kokią aplinką pavyks susikurti, Utenos kraštą – tokį, į kurį būtų gera sugrįžti, gyventi ir didžiuotis.

Vyresnės kartos uteniškiai tikriausiai iki šiol prisimena, kad Aukštaitijos sostine dar ne taip seniai buvo vadinama Utena. Šį garbingą titulą, vis dėlto, perėmė kitas regiono miestas. Utena stagnuoja, jaunimas pasitraukia, ieško laimės kitur, rajoną aplenkia verslo investicijos, miestas sensta.

„Proveržis įmanomas visiems susitelkus dėl bendro tikslo ir dirbant kartu. Atėjo metas savivaldai veikti kiekvieno Utenos rajono žmogaus labui, o ne siaurai interesų grupei. Profesionaliai, skaidriai, tarnaujant žmonėms, darant viską, kad Utena taptų patraukli gyventi ir kurti. Čia gyvenu ir dirbu, ne pirmus metus girdžiu žmonių nuogąstavimus, kad Utenai reikia pokyčių. Ilgamečiai vietos politikai daug žadėjo, turėjo ne vieną kadenciją pažadams įgyvendinti, bet pokyčių kaip nėra, taip nėra. Esu įsitikinęs, kad uteniškiai verti gyventi oriai ir didžiuotis savo miestu“, – sako Eimantas Puodžiukas, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ kandidatas į Utenos rajono merus.

Skaidrumas valdžioje

Viskas prasideda nuo pačių žmonių, demokratija kyla nuo savivaldos. Todėl siekiant pokyčių, būtina stiprinti bendruomenę, mano Eimantas Puodžiukas. Apklausos rodo, kad žmonės, visuomenė mažiausiai pasitiki politikais, kaip viena iš priežasčių įvardinama – skaidrumo trūkumas. Konstitucijoje ir savivaldos įstatyme įtvirtintos nuostatos, kad valdžios institucijos turi tarnauti žmonėms, todėl labai svarbu paslaugas priartinti prie žmogaus, įsitikinęs pašnekovas.

„Skaidrumas savivaldos ir jai pavaldžių įstaigų veikloje yra kertinis elementas. Skaidrumo galima pasiekti organizuojant bendruomenių dienas, priimant sprendimus, atliepiančius gyventojų lūkesčius ir interesus. Tai demokratijos pamatas. Būtina stiprinti vietos nevyriausybines organizacijas, bendruomenę, manau, kad atėjo metas valdžiai, kuri tarnautų ir dirbtų žmonėms“, – teigia Eimantas Puodžiukas.

Specialistų pritraukimas

Turbūt vieša paslaptis, kad jaunimas ir kiti gyventojai traukiasi iš Utenos, nes čia trūksta kokybiškų viešųjų paslaugų. Medicinos paslaugas, pas gydytojus specialistus gyventojai vyksta į kitus miestus. Ir patys specialistai neskuba keltis į regioną, kuriame galbūt nemato perspektyvų. Proveržis šioje srityje įmanomas nuo vietos valdžios priimtų sprendimų.

„Reikia sudaryti sąlygas į Uteną atvykti jauniems, profesionaliems medikams, kitų sričių specialistams. Mūsų komandos požiūriu, tai įmanoma padaryti užtikrinus papildomą finansavimą specialistams, jų parengimui. Be pakankamo dėmesio Utenos gyvenvietėms ir jų gyventojų poreikiams, be kultūrinio gyvenimo žmonės čia neužsibus, ką jau kalbėti apie norą čia atvykti ir likti gyventi“, – mano Eimantas Puodžiukas.

Ilgalaikė vizija ir strategija

Pokyčiai įmanomi užsibrėžus ilgalaikius tikslus ir jų siekiant. Verslo investicijos į regioną sudaro sąlygas rajonui augti ir stiprėti. Auga ekonomika, atsiranda darbo vietos. Kitų rajonų įkvepiantis pavyzdys rodo, kad esant stipriai ir profesionaliai komandai, stipraus rajono vizija patiki gyventojai, verslas renkasi investuoti čia.

„Utenos kraštas su mano ir mano komandos ilgalaike vizija, strategija gali pasikeisti, tapti darnus ir patrauklus gyvenimui, verslo vystymui. Vietos valdžia, esu įsitikinęs, privalo sudaryti palankias sąlygas investicijoms, kas leis stiprinti vietos ekonomiką, kurti naujas darbo vietas. Be viso to, reikia stiprinti ir kurti poilsio, rekreacinę infrastruktūrą, kas sudarytų sąlygas vietos gyventojams ilsėtis ir pramogauti čia vietoje. Reikia aktyvinti nekilnojamojo turto vystymą, suteikti kokybiškas ugdymo paslaugas, kad jaunos šeimos liktų Utenoje. Visa tai įmanoma pasiekti su visų gyventojų pagalba ir susitelkimu, tik nuo mūsų pačių priklauso, ar toliau gyvensime su dvidešimt metų matytais politikais, ar vis dėlto imsimės pokyčių ir permainų. Kviečiu visus kartu tapti klestinčios naujos Utenos kūrėjais. Didelius darbus padaro aktyvūs, iniciatyvūs ir veržlūs žmonės, politikai neturi jiems trukdyti“, – teigia kandidatas į merus Eimantas Puodžiukas.

Kandidatas į Utenos rajono merus Eimantas Puodžiukas kilęs iš Utenos – čia iki šiol gyvena ir dirba, su žmona Violeta užaugino dvi dukras. 30 metų dirba aplinkosaugoje, iš jų – 25 metus vadovauja Utenos rajono struktūriniam padaliniui, aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje.

Savivaldos rinkimai vyks kovo 5 d.

Politinė reklama apmokėta iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ politinės kampanijos sąskaitos.

Share this post

Parašykite komentarą