Ketvirtajame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje

Utenos rajono savivaldybės administracijos informacija

utena.lt

Balandžio 27 d. įvyko Utenos rajono savivaldybės tarybos 4-asis posėdis. Posėdžio pradžioje prisiekė naujas Tarybos narys Kęstutis Udras. Kęstutis Udras Utenos rajono savivaldybės tarybos nariu tapo Rimantui Dijokui atsisakius Tarybos nario mandato. Naujojo Tarybos nario priesaiką priėmė Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas – sekretorius Maksimas Reznikovas.


Posėdžio pradžioje taip pat buvo pranešta apie naujos frakcijos įsteigimą: Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ tarybos narių grupė tapo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcija (seniūnas – Utenos rajono savivaldybės tarybos narys Eimantas Puodžiukas).


Posėdyje buvo svarstoma 20 klausimų. Į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą buvo deleguoti Tarybos nariai Linas Bražionis ir Martynas Petkevičius, taip pat ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas.
Į Utenos regiono plėtros tarybos kolegiją buvo deleguotas Nerijus Stasiulionis.

Pasikeitė VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėtis: Kristiną Gogelienę, tapusią Utenos rajono savivaldybės tarybos nare, pakeitė Raimondas Kelevišius.


Tarybos nariai posėdyje patvirtino Utenos rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo, Utenos rajono savivaldybės biudžeto finansavimo tvarkos aprašus, pritarė ilgalaikės paskolos ėmimui. Taip pat Tarybos nariai patvirtino Utenos turizmo informacijos centro, Utenos turizmo informacijos centro, Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų metinių ataskaitų rinkinius ir veiklos ataskaitas, UAB „Utenos autobusų parkas“, UAB „Utenos butų ūkis“, UAB „Utenos komunalininkas“, UAB „Utenos vandenys“ 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir metinius pranešimus bei UAB „Utenos šilumos tinklai“, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2022 m. veiklos ataskaitas.


Papildytas socialinių darbuotojų, kurie teikia išvadas dėl asmens gebėjimų pasirūpinti savimi, sąrašas. Nuo šiol teikti išvadas galės ir Utenos rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatoriai seniūnijose.
Pasikeitus teisiniam reglamentavimui buvo pakeistos „Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo“ nuostatos: sprendimai dėl piniginės socialinės paramos skyrimo nepasiturintiems gyventojams bus priimami mero nustatyta tvarka. Anksčiau šiuos sprendimus priimdavo savivaldybės administracija.


Kitas Tarybos posėdis planuojamas gegužės 25 d.

Share this post

Parašykite komentarą