Utenos rajono socialinių paslaugų centrui – 20 metų

Utenos rajono savivaldybės administracijos informacija

utena.lt

Utenos rajono socialinių paslaugų centras iškilmingai paminėjo gyvavimo 20-metį. Rugsėjo 7-ąją į iškilmingą paminėjimą atvyko Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas, vicemerė Daiva Pečionė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė ir specialistės, centro socialiniai partneriai: Utenos rajono socialinių paslaugų įstaigų vadovai, Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus, Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, policijos, Utenos kolegijos, Utenos rajono seniūnijų ir kt. atstovai. Gausus būrys svečių išsakė daug gražių žodžių centro bendruomenei, kalbėjo apie ypatingą jo svarbą kiekvieno žmogaus ir šeimos gyvenime, dėkojo už sunkų ir atsakingą darbą, rūpinimąsi Utenos rajono gyventojais ir linkėjo tvirtybės, žmonių dėkingumo ir sėkmės visuose tolimesniuose darbuose.

Direktorė Danguolė Mačionytė, vadovaujanti centrui nuo pat jo įkūrimo pradžios, trumpai priminė Utenos rajono socialinių paslaugų centro istoriją, pasidalijo mintimis apie bendradarbiavimo su kitomis Utenos įstaigomis svarbą, kalbėjo apie centro perspektyvas ir veiklų plėtrą. Direktorė dėkojo pirmiesiems centro darbuotojams, kurių dalis dirba iki šiol, jiems buvo įteikti atminimo medaliai.

Minėjimą paįvairino moterų ansamblio iš Vilniaus atliekamos dainos.
Pasibaigus minėjimui svečiai ir Utenos rajono socialinių paslaugų centro bendruomenės atstovai buvo pakviesti į kiemelį, kur gimtadienio proga buvo pasodintas šermukšnis.

Utenos rajono socialinių paslaugų centro istorija trumpai.
Centras įsteigtas 2003 m. rugsėjo 1 d. Jo teikiamomis bendrosiomis ir specialiosiomis paslaugomis – socialinės priežiūros paslaugomis asmenys (šeimos) naudojasi tiek namuose, tiek įstaigoje.
2016 m. centras įgijo licenciją socialinei globai teikti suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose, o 2017 m., įgijęs licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pradėjo integralių paslaugų teikimą pagal ESFA finansuojamą projektą „Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas asmens namuose Utenos rajono savivaldybėje“.
Nuo 2018 m. liepos 1 d. centrui suteikti įgaliojimai koordinuoti atvejo vadybos procesą, teikti socialines paslaugas ir kitokią pagalbą šeimai visoje Utenos rajono savivaldybės teritorijoje.
2020 m. centras persikraustė į naujas patalpas buvusioje Utenos specialiojoje mokykloje – daugiafunkciame centre (K. Ladygos g. 20). Reorganizavus Utenos specialiąją mokyklą – daugiafunkcį centrą, Utenos rajono socialinių paslaugų centras nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vykdo naujas funkcijas: teikia dienos socialinę priežiūrą ir globą, trumpalaikę socialinę globą, ilgalaikę socialinę globą suaugusiems asmenims.

Share this post

Parašykite komentarą