Parengtas 2021 m. Utenos rajono biudžeto projektas

Utenos rajono savivaldybės administracijos informacija

Informaciją parengė: Finansų skyrius.

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad parengtas 2021 metų Utenos rajono savivaldybės biudžeto projektas, kuris bus tvirtinamas 2021 m. vasario 23 d. vyksiančiame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje.
2021 metų biudžetą sudaro 45129,9 tūkst. Eur pajamų ir tiek pat išlaidų. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymu rajono savivaldybės biudžetui savarankiškoms funkcijoms vykdyti patvirtinta 23087 tūkst. Eur prognozuojamų pajamų, tai yra 206 tūkst. Eur daugiau, negu 2020 metais. Daugiausia pajamų gauti planuojama iš gyventojų pajamų mokesčio, nes didėja gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti Savivaldybės biudžetui. Utenos rajono savivaldybė iš valstybės gaus 16170,1 tūkst. Eur tikslinių dotacijų, iš kurių ES finansinės paramos lėšos – 2262 tūkst. Eur.

Šių metų biudžeto prioritetai – švietimo investicijos bei švietimo kokybės gerinimas. Šiai programai numatyta 20358,9 tūkst. Eur, t. y. 45 proc. viso biudžeto lėšų. Numatytos lėšos tęstinėms švietimo ir kitų pastatų, statinių, inžinerinių tinklų remonto ir rekonstravimo darbams, tęstiniams lopšelių darželių pastatų „Pasaka“ ir „Šaltinėlis“ rekonstrukcijos darbams, gatvių tvarkymui, pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimui. Infrastruktūros plėtros programai numatoma paskirti iš biudžeto 3331 tūkst. Eur, tinkamai įsisavinti ES lėšas per jau parengtus ir dar vis rengiamus projektus. ES lėšų investuoti numatoma 1288,6 tūkst. Eur, paskiriant savivaldybės biudžeto bendrafinansavimui reikalingų lėšų – 217,2 tūkst. Eur; daug dėmesio skiriama savivaldybės gyventojų socialinės apsaugos plėtrai ir socialinių paslaugų kokybei gerinti. Tam biudžete numatyta 3096,7 tūkst. Eur.
2021 metų savivaldybės biudžete skiriamos lėšos verslo subjektų paramai. Keliami regiono ekonominės plėtros tikslai: pritraukti papildomas užsienio ir vidaus investicijas ypač didelį dėmesį skiriant investicijoms pagal Vyriausybės nustatytas kryptis ir regiono plėtros tarybos nustatytas regioninės specializacijos kryptis.
Plačiau su biudžeto projektu gyventojai gali susipažinti Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt bei Finansų skyriuje (Utenio a. 4, kab. nr. 212), kreipęsi į skyriaus vedėją Almą Vedrickienę (tel. +370 389 61618, el. paštas alma.vedrickiene@utena.lt).
Kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas, išsakyti savo nuomonę dėl 2021 m. biudžeto formavimo. Pastabas ir pasiūlymus gyventojai gali teikti iki vasario 18 d. tel. +370 389 61618, el. paštu alma.vedrickiene@utena.lt. Pasiūlymus ir pastabas taip pat galima pateikti raštu Utenos rajono savivaldybės administracijos priimamajame (103 kab.).

Share this post

Parašykite komentarą