Reikia džiaugtis tada, kada saulė yra zenite

Autorius Valdas Mintaučkis

Šiuos žodžius kažkada yra sakęs kardinolas Vincentas Sladkevičius, ši frazė skambėjo rugsėjo 14 dieną priešais Kuktiškių bažnyčios šventorių, kur šalia 1991 metais atstatyto skulptoriaus Stasio Žirgulio Nepriklausomybės monumento iškilo kuklus rausvo granito paminklas, skirtas čia kunigavusiam kardinolui Vincentui Sladkevičiui.

https://www.facebook.com/valdas.mintauckis

Kairėje Kuktiškių bažnyčios navoje, paprastais mediniais rėmeliais įrėminti, ant sienos kabo trylikos bažnyčiai įvairiais metais tarnavusių kunigų fotografijų. Viena jų – jauno kunigo Vincento Sladkevičiaus nuotrauka

https://www.facebook.com/valdas.mintauckis

Tik tris mėnesius būsimasis kardinolas klebonavo Kuktiškėse, bet žmonių atmintyje liko šviesūs atsiminimai:

https://www.facebook.com/valdas.mintauckis

„Man tada buvo apie šešis metus ir per iškilmingas procesijas barstydavau gėles. Kunigas buvo toks nedidukas, nelabai išvaizdus, tačiau nepaprastai geras“- prisiminimais dalinasi tuos laikus menanti moteris.

https://www.facebook.com/valdas.mintauckis

Kunigas, vėliau kardinolas, kilęs iš paprastos valstiečio šeimos, kaime „Bradiniais“ vadinta, (kadangi kaime Sladkevičių buvo ne viena šeima, o tėvas Mykolas dažnai bradiniu gaudydavo žuvis), tapęs Laisvės ir Tikėjimo simboliu išliko toks visą gyvenimą. Jauno kunigo gyvenimo pavyzdys priartindavo žmones prie bažnyčios, suteikdavo geros vilties.

https://www.facebook.com/valdas.mintauckis


Ištisas šimtmetis prabėgo nuo kardinolo gimimo, Utenos Kultūros centre surengta kardinolui skirta paroda iškeliavo į Seimą, iš ten keliaus į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą ir kitas parapijas.

https://www.facebook.com/valdas.mintauckis


2021 metus Seimas paskelbė Vincento Sladkevičiaus metais.

Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus teiktame pasiūlyme atkreipiamas dėmesys, kad 1991 metų sausį Sovietų Sąjungos kariuomenė prieš Lietuvą galėjo panaudoti karinę jėgą, todėl Lietuvos AT nusprendė 1990 metų Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktą saugoti kitur ir 1991 metų sausį AT pirmininko pavaduotojas Kazimieras Motieka kartu su VSD direktoriumi Mečiu Laurinkumi Kaune kardinolui Vincentui Sladkevičiui perdavė saugoti 1990 metų Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktą su signatarų parašais, kurį kardinolas Vincentas Sladkevičius saugojo iki 1993 metų“.

https://www.facebook.com/valdas.mintauckis


Skulptoriaus Kęstučio Musteiko sukurtą skulptūrą pašventino Molėtų parapijos klebonas dekanas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas, bažnyčioje pratęsęs pokalbį apie Kardinolo Vincento Sladkevičiaus gyvenimą.

https://www.facebook.com/valdas.mintauckis

Sugiedojus Lietuvos respublikos himną pokalbyje dalyvavo Savivaldybės kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė, parapijos klebonas Jurgis Kazlauskas, Utenos KC direktorius Erikas Druskinas.

https://www.facebook.com/valdas.mintauckis

Labai svarbu, kad mūsų laike gyveno žmonės, kurie mus įkvėpė.

Labai svarbūs kardinolo žodžiai:

Reikia mums visiems kitus mokėti gerbti ir mokėti augti“

Share this post

Parašykite komentarą