Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ suvažiavimas: atsakomybės besikratanti pažadų politika turi baigtis

Pranešimas spaudai

Nuotraukų autorė Dorita Visalgienė

Per šiandien, birželio 17-ąją, įvykusį Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ suvažiavimą buvo priimtos dvi rezoliucijos – „Dėl politinės padėties valstybėje“ ir „Dėl padėties saugumo ir užsienio politikos srityse“. „Mūsų tikslas – siekti, kad baigtųsi dabartinės pažadų politikos, besikratančios atsakomybės, laikotarpis. Svarbu, kad Lietuvos gyventojai jaustųsi saugūs visose srityse:  tiek socialinėje ir ekonominėje, tiek sveikatos apsaugos ir švietimo“, – sakė partijos pirmininkas Saulius Skvernelis.

Pristatydamas rezoliuciją „Dėl padėties saugumo ir užsienio politikos srityse“, S. Skvernelis akcentavo, kad saugi Lietuva – esminis bet kurios Vyriausybės tikslas, todėl Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, net ir dirbdama opozicijoje, yra pasirengusi visomis išgalėmis stiprinti valstybės atsparumą ir piliečių pasirengimą. Vis dėlto, norint apčiuopiamų teigiamų rezultatų, pirmiausia reikalingas šalies vadovo, valdančiosios koalicijos ir visų Lietuvoje veikiančių politinių jėgų bendras sutarimas.

Dokumente pabrėžiama, kad blogėjanti tarptautinė situacija reikalauja ypatingo dėmesio nacionaliniams Lietuvos interesams, todėl būtinas atsakingas požiūris ne tik į kasdienį valstybės valdymą, bet ir į strateginius uždavinius – nacionalinių interesų gynimas turi tapti pirmaeiliu uždaviniu, reikia padėti ambicingus pagrindus šalies saugumo politikos transformacijai ir priimti būtinus sprendimus visuotinės gynybos koncepcijos realiam įgyvendinimui.

Antrojoje rezoliucijoje „Dėl politinės padėties valstybėje“ atkreipiamas dėmesys į opiausias šalies problemas ir jų sprendimo būdus.

„Konservatorių bandymas „perkrauti“ Seimą tėra dūmų uždanga kratantis atsakomybės dėl nepavykusių ir laiku nepradėtų reformų, prastėjančios ekonominės situacijos, žmonių realiųjų pajamų kritimo, augančio skurdo ir gyventojų nusivylimo […]. Nepaisant pavyzdinio mūsų visuomenės susitelkimo padedant Ukrainai, Lietuvos piliečiai jaučiasi vis labiau bejėgiai savo pačių valstybėje. Nusivylimas valdžia, o dar blogiau, demokratija, per praėjusius metus tapo kritiškai žemas, ką rodo sumažėjęs pilietinės galios indeksas bei per pusę metų sparčiausiai Europoje kritęs pasitenkinimas demokratija šalyje“, – rašoma rezoliucijoje.

Apibendrinant svarbiausius paminėtus aspektus, dokumentu kreipiamasi į Prezidentą ir Vyriausybę – kviečiama imtis telkiančios lyderystės sprendžiant politinę krizę Lietuvoje iružtikrinti šalies gyventojų saugumą. Taip pat visuomenė kviečiama susitelkti ir kartu spręsti kasdienius iššūkius, o visus, norintys savo žinias, patirtį ir energiją skirti darbui vardan Lietuvos, raginami burtis į Demokratų politinę bendruomenę ir drauge kurti saugią Lietuvos žmonių ateitį.

Be šių rezoliucijų, buvo priimti sprendimai dėl europinės partijos pasirinkimo – nuspręsta prisijungti prie Europos žaliųjų partijos (EŽP).

„Ši partija Europos Parlamente turi 72 narius ir yra ketvirta pagal dydį frakcija. Kol kas EŽP nepriklauso nė viena Lietuvos partija, taigi mūsų sąjungos sprendimas – naujas žingsnis. Ji vienija nacionalines partijas, kurios vadovaujasi žaliosiomis vertybėmis ir yra aktyvios ne tik Europoje. Be to, ji kalba apie klimato kaitos stabdymą, naujų darbo vietų sukūrimą, žmogaus teisių stiprinimą, jaunų žmonių įgalinimą. Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ nuo pat įkūrimo bendradarbiavo su EŽP, taigi neabejojame, kad šį narystė bus naudinga ne tik mums, bet ir pačiai EŽP, stiprės atstovavimas Rytų Europai“, – sakė partijos pirmininko pavaduotojas, Seimo narys Lukas Savickas.

Taip pat per suvažiavimą patvirtinti pakeisti partijos įstatai, įgalinant bendruomenę steigti analitinį centrą – Demokratijos institutą. Pasak Seimo nario Tomo Tomilino, jis telks ekspertus, savo sričių specialistus, padėsiančius ruošti partijos programą, atliks partijos tikslų įgyvendinimui reikalingą analitinį darbą.

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – atvira centro kairės politinė jėga, vadovaujama Sauliaus Skvernelio, įsteigta 2022 m. sausį, turinti 16 Seimo narių frakciją.

Share this post

Parašykite komentarą