Aplinkosaugos pareigūnai informuoja: trukdantiems vykdyti aplinkos apsaugos kontrolę gresia bauda

Aplinkos apsaugos departamento Aplinkos kokybės departamento Panevėžio aplinkos kokybės kontrolės skyriaus pareigūnai, kovo 14 d. atvykę atlikti vienos įmonės Utenos r. neplaninio patikrinimo, susidūrė su asmens, neturinčio atstovavimą įmonei patvirtinančių dokumentų, pasipriešinimu. Už trukdymą vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę asmeniui gresia bauda nuo 80 iki 780 eurų.

Neplaninį įmonės Utenos r. patikrinimą aplinkosaugininkai pradėjo dėl galimai netinkamo atliekų tvarkymo apskaitos vedimo bei kitų aplinkosauginių reikalavimų nesilaikymo tvarkant atliekas. Atvykusius į įmonę pareigūnus pasitikęs asmuo nepateikė atstovavimą įmonei patvirtinančių dokumentų.

Iškvietus atsakingą įmonės darbuotoją, anksčiau minėtas asmuo trukdė bendrauti, nurodinėjo, ką darbuotojams kalbėti, kaip pildyti ir perrašyti dokumentus.

Į Panevėžio aplinkos kokybės kontrolės skyriaus pareigūnų kelis kartus pakartotą reikalavimą netrukdyti vykdyti patikrinimo, sureaguota nebuvo. Atvirkščiai, asmuo ėmė šaukti ir grasinti, atėmė vieno iš įmonės darbuotojų surašytą paaiškinimą, todėl į pagalbą aplinkosaugininkai iškvietė policijos pareigūnus.

„Netoleruosime jokių neteisėtų pažeidėjo veiksmų. Bet kuriam asmeniui, nepaklūstančiam teisėtiems aplinkosaugininko reikalavimams, gresia mažų mažiausiai administracinė atsakomybė. Visada ginsime ir saugosime savo tiesiogines pareigas vykdančius pareigūnus. O visi asmenys, nevykdantys teisėtų reikalavimų, besipriešinantys ar grasinantys, bus perduodami teisėsaugai. Dėsime visas pastangas, kad jie atsakytų už savo veiksmus“, – pabrėžė Aplinkos apsaugos departamento direktorius Giedrius Kadziauskas.

Aplinkos apsaugos departamentas primena, kad už trukdymą vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę gresia bauda nuo 80 iki 780 eurų.

SVARBU

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 3 straipsnis nurodo, kad, siekdami užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos ir pareigūnai organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, reikalavimų.

Minėto įstatymo 12 straipsnis pažymi, kad Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai turi šias teises ir pareigas:

– pateikę tarnybinį pažymėjimą aplinkosaugininkai, netrukdomi gali patekti (įeiti, įvažiuoti) į visų įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkių, karinių dalinių, pasienio ruožo bei privačias teritorijas ir jose esančius objektus (statinius, įrenginius, patalpas ir kt.), kitus ūkinės veiklos objektus ir tikrinti, ar juose laikomasi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

– kad būtų užkirstas kelias aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimams, už kuriuos numatyta teisinė atsakomybė, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka sustabdyti ir apžiūrėti įtariamų asmenų transporto priemones;

– įstatymų nustatyta tvarka atlikti asmens apžiūrą ir daiktų patikrinimą, paimti daiktus ir dokumentus, apžiūrėti įvykio vietą;

– vykdami į įvykio vietą ar persekiodami transporto priemones, kurias vairuoja arba kuriose yra asmenys, įtariami padarę aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, Vyriausybės nustatyta tvarka naudoti mėlynos spalvos švyturėlius.

Įstatymo 54 straipsnis taip pat nustato fizinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas:

– fiziniai ir juridiniai asmenys privalo sudaryti visas sąlygas, būtinas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei vykdyti, ir paklusti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisėtiems reikalavimams.

Lina Lapėnaitė

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos

Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

Share this post

Parašykite komentarą