Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas visuomenei pristatė 2021 m. veiklos rezultatus

Šių metų vasario 10 d. vyko Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Utenos aps. VPK) metinis ataskaitinis susirinkimas. Nuotoliniame susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo nariai Gintautas Paluckas, Sergejus Jovaiša, Algimantas Dumbrava, Utenos apylinkės teismo pirmininkė Irena Vapsvienė, Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Donatas Skrebiškis ir jo pavaduotojas Darius Krogertas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus pasienio rinktinės vadas Darius Škarnulis, savivaldų, spaudos atstovai,  seniūnai, socialiniai partneriai, policijos pareigūnai ir darbuotojai.

Susitikimą pradėjome nuo klausimo KODĖL? Daugelio įstaigų ir organizacijų vadovai gerai žino – KĄ daro? Vadovai gerai žino – KAIP reikia daryti? Bet ar kiekvienas dažnai savęs paklausiame – KODĖL tai darome?

Utenos aps. VPK viršininkas Vytautas Vaiškūnas susirinkimą pradėjo atsakydamas į šį klausimą. Kodėl policijai svarbu teikti metines ataskaitas visuomenei? „Visuomenė yra pagrindinis policijos veiklos ir darbo kokybės vertintojas. Mums svarbūs visuomenės lūkesčiai ir labai reikalingas grįžtamasis ryšys. 2021 m. gyventojų pasitikėjimas Utenos apskrities policija pasiekė aukščiausią rodiklį per dešimtmetį, 85 procentai Utenos apskrities gyventojų pasitiki policija, šis rodiklis yra aukščiausias Lietuvoje. Aukštų rezultatų pasiekti nebuvo sudėtinga, nes sąžiningai ir atsakingai dirbo kiekvienas pareigūnas, tačiau  išlaikyti šiuos rodiklius yra didelė atsakomybė, kaip ir gavus olimpinį medalį“, – palygino Vytautas Vaiškūnas.

Prieš dešimtį metų policijos šūkis „Įstatymas ir teisingumas“ buvo pakeistas į „Ginti. Saugoti. Padėti“. Iš represinės policijos tapome pilietiška, ginančia, saugančia ir padedančia kiekvienam žmogui“, – kalbėjo Utenos aps. VPK vadovas.

Ar policija patraukli, motyvuota, veiksminga žmogui ir valstybei? Ką daryti, kad policininko profesija taptų patraukli ir prestižinė tarp jaunimo? Į šiuos klausimus atsakė Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ prezidentas Rapolas Kriaučelis. „Jaunimo akimis policininko profesija yra prestižinė, tačiau jaunimui trūksta žinių apie policijos vidines vertybes ir kultūrą. Policiją matome tik tada, kada ji vykdo savo kasdienes funkcijas. Negalime vertinti paviršutiniškai žinodami mažai apie profesiją. Reikia per neformalias veiklas, būrelius ar mokinių savivaldas plačiau pristatyti policininko profesiją“, – kalbėjo Rapolas Kriaučelis.

Smurtas artimoje aplinkoje šiandien visuomenėje yra vis dar dažnas reiškinys. Policijos vadovas atkreipė dėmesį, kad per penkerius metus smurto artimoje aplinkoje atvejų 25 proc. mažėjo, tačiau 2021 metais net 61 proc. nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų yra susijusių su fizinio skausmo sukėlimu. „Nerimą kelia tai, kad galbūt auga nauja smurtautojų karta“, – susirūpinimą išsakė Vytautas Vaiškūnas.

Ar dabar vykdomos smurto artimoje aplinkoje prevencinės priemonės yra veiksmingos? Savo nuomonę apie policijos ir savivaldybių vykdomas bendras prevencines programas ir jų veiksmingumą išsakė Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strazdienė. Ji akcentavo, kad vykdomos bendros prevencinės priemonės yra reikalingos ir tai parodo mažėjantis smurtas artimoje aplinkoje.

Utenos aps. VPK viršininkas Vytautas Vaiškūnas siekė atkreipti visų dėmesį dėl nemažėjančių Kelių eismo taisyklių pažeidimų ir eismo įvykių keliuose. Iš TOP-5 padaromų administracinių nusižengimų net keturi yra susiję su Kelių eismo taisyklių pažeidimais. Eismo įvykiai – tai ne tik įvykiai, per kuriuos apgadinamos transporto priemonės, statiniai ar kitas turtas, tai ir tie įvykiai, per kuriuos dažnai sužeidžiami ar žūsta žmonės. Skaudūs eismo įvykiai staiga pakeičia šeimų likimus ir žmonių gyvenimus. Skaudžių avarijų keliuose priežastys – ne tik vairuotojų klaidos, nepraleistos pagrindiniu keliu važiuojančios transporto priemonės, bet ir atsakomybės stoka, kada vairuotojas, nepasirinkdamas saugaus greičio, nesuvaldo transporto priemonės. Skaudūs eismo įvykiai įvyksta, kada staiga į kelią išbėga žvėris. Policijos vadovas atkreipė dėmesį, kad vairuotojų kultūra nesikeičia ir atvejų, kada sėdama prie vairo apsvaigus nuo alkoholio per penkerius metus nemažėja.

Policija vykdo daug prevencinių priemonių keliuose, kuriomis kontroliuoja eismo dalyvių  elgesį. Keliuose įrengti ir naudojami inovatyvūs greičio matavimo įrenginiai ir kitos kontrolės priemonės. Tačiau ar jos veiksmingos ir ką reikia daryti kitaip? Atsakyti į šiuos klausimus pakvietėme Lietuvos Respublikos Seimo narius.

Seimo narys Gintautas Paluckas akcentavo, kad policija, vykdydama prevenciją ir kontrolę keliuose, nėra pajėgi viena išspręsti problemų, susijusių su eismo saugumu. „Tam reikalingas Seimo, ministerijų, savivaldybių, Kelių direkcijos ir kitų tarnybų bendras darbas. Pradedant nuo kelių priežiūros, ženklinimo, įrengtų žiedinių sankryžų, apsauginių užtvarų keliuose nuo žvėrių. Kelių kokybė nekelia saugumo, ir yra būtinos kelių tvarkymo programos. Vien tik prevencija, inovatyviais kontrolės įrenginiais ir socialinėmis reklamomis teigiamų pasikeitimų nepasieksime. Reikalingas bendradarbiavimas ir prioritetų nusistatymas“, – išsakė Gintautas Paluckas.

Seimo narys Algimantas Dumbrava siūlė ugdyti visuomenės sąmoningumą ir vairavimo kultūrą, ypač jaunuosius vairuotojus. „Ugdydami jaunimą, galėsime sumažinti skaudžių nelaimių
keliuose“, – dėstė jis.

Seimo narys Sergejus Jovaiša pritarė, kad kiekvienas žmogus turi jausti atsakomybę ir nepažeisti Kelių eismo taisyklių, taip pat siūlė dar labiau griežtinti bausmes neblaiviems asmenims, sėdusiems prie vairo.

Utenos aps. VPK glaudžiai bendradarbiauja su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus pasienio rinktine. Dėl COVID-19 policija patyrė daug naujų sunkumų valdydama pandemiją. Policijai vykdyti asmenų judėjimo kontrolę padėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Lietuvai susidūrus su neteisėta migracija, buvo svarbu skubiai užtikrinti sienos apsaugą. „Utenos aps. VPK viršininkas Vytautas Vaiškūnas, nelaukdamas įsakymų, nurodymų, teikė pagalbą ir atsiuntė į pasienį dirbti policijos pareigūnus kovai su neteisėta migracija. Mūsų pačių pajėgų tikrai nebūtų užtekę“, – dėkojo Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės vadas Darius Škarnulis.

Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Donatas Skrebiškis padėkojo už glaudų bendradarbiavimą ir efektyvų darbą atskleidžiant nusikalstamas veikas. Puikūs nusikalstamumo ir nusikalstamų veikų ištyrimo rodikliai atsispindi veiklos rezultatuose. Vyriausiasis prokuroras visiems linkėjo dar daugiau iniciatyvos bei sėkmės kasdieniniuose darbuose.

Molėtų rajono savivaldybės meras Saulius Jauneika, Utenos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vitalijus Šeršniovas policijai dėkojo už puikius darbo rezultatus, bendras prevencines veiklas, įspūdingus renginius mieste. Ignalinos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Juozas Rokas nuoširdžiai dėkojo policijos pareigūnams Antanui Derviniui ir Normantui Černiauskui už išgelbėtas žmonių gyvybes Ignalinos rajone.

Primename, kad Antanas Dervinis, Utenos aps. VPK Ignalinos rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėjas, šių metų sausį, važiuodamas pro Naujojo Daugėliškio kaimą, pastebėjo name kilusį gaisrą. Šalia gaisravietės, krūmuose, pamatė basą senolę, kurios sveikatai ir gyvybei buvo kilęs realus pavojus. Pareigūnas garbaus amžiaus moterį saugiai perdavė medikams.

Normantą Černiauską, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos Areštinės ir konvojaus skyriaus vyriausiąjį postinį, patruliavusį kartu su pasieniečiu, ties Čepukų kaimu sustabdė išsigandęs senyvo amžiaus vyras. Jis informavo, kad pagalbos šaukiasi skęstantis žmogus. Pareigūnai pasileido bėgti tvenkinio link, ten išvydo įlūžusį ir skęstantį vyrą. Žmogus buvo sėkmingai išgelbėtas.

Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Saulius Tamulevičius pristatė policijos ateities viziją. Informavo, kad siūloma sujungti policijos įstaigas į vieną juridinį asmenį ir veiklą organizuoti penkių apygardų principu, atsižvelgiant į prokuratūros ir teismų teritorinį išdėstymą „Kodėl reikalinga policijos sistemos pertvarka? Dirbdami visuomenei, turime užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą, būti arčiau žmonių. Taip pat stiprinsime policijos pareigūnų motyvaciją“, – kalbėjo Saulius Tamulevičius. Buvo pristatyta Lietuvos policijos kolegijos steigimo vizija. Susirinkimo dalyviai domėjosi pareigūnų aprūpinimu tarnybai reikalingomis priemonėmis, jų atnaujinimu, darbo užmokesčiu ir socialinėmis garantijomis.

„Dėkojame visiems už bendrystę, už išsakytas mintis, pastabas, pasiūlymus ir gražius žodžius. Tik institucijų, socialinių partnerių bendru susitelkimu, nuomonių išklausymu ir grįžtamuoju ryšiu mes galėsime padaryti daugiau“, – baigdamas susirinkimą, dėstė Utenos aps. VPK viršininkas Vytautas Vaiškūnas.

Asta Šuminienė

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Komunikacijos poskyrio vedėja

Share this post

Parašykite komentarą