Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

Utenos rajono savivaldybės administracijos informacija

Informaciją parengė: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresn. specialistė Nijolė Barauskienė.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbios gatvės (D kategorijos) privažiuoti prie sklypo projektavimą, kuriai Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir statyba žemės sklypuose, kadastriniais Nr. 8270/0010:210 ir Nr. 8270/0010:202 Utenos m. k.v., esančiuose, Pramonės g. ir Pramonės g. 19D, Utenos mieste, yra leidžiama.


Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.
Techninio projekto pavadinimas: Privažiavimo prie sklypo, adresu Pramonės g. 19B (unik. Nr. 4400-1056-9023), Utenos mieste, statybos projektas
Statybos geografinė vieta: Utenos miestas, teritorija šalia Pramonės gatvės.
Statinių paskirtis: Gatvės (8.2).
Žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
Statytojas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, Utena, tel. (+370) 389 64041, el. paštas: info@utena.lt
Projektuotojas: AIF LT, UAB, E. Šimkūnaitės g. 10, LT-04130 Vilnius, tel. (+370) 656 30994, el. paštas: dinas.bucas@gmail.com
Projekto vadovas ir projektinių pasiūlymų rengėjas: Dinas Bučas, tel. (+370) 656 30994, el. paštas: dinas.bucas@gmail.com
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, nuo 2020 m. lapkričio 18 d. iki 2020 m. gruodžio 3 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjo teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val., tel. (+370) 656 30994, arba el. paštu: dinas.bucas@gmail.com , teirautis statytojo tel. 389 61592 arba (+370) 686 13794.
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu: AIF LT, UAB, E. Šimkūnaitės g. 10, LT-04130 Vilnius, el. paštu: dinas.bucas@gmail.com per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, – iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.
Viešas susirinkimas įvyks 2020 m. gruodžio 3 d. 15.00 val. elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu. Prisijungti galėsite nuspaudę nuorodą:
https://us02web.zoom.us/j/88466111176

Dokumentai >>>

Share this post

Parašykite komentarą