Naudotų transporto priemonių importuotojų dėmesiui: Muitinė kviečia turto vertinimo ataskaitų bylas pateikti muitinei per AUDATEX (AudaNet) platformą

Lietuvos Respublikos muitinė

Informuojame, kad siekiant paspartinti ir palengvinti naudotų transporto priemonių muitinio tikrinimo procesą ir padaryti jį skaidresnį, Lietuvos muitinėje pradėta bandomoji AUDATEX informacinės sistemos (toliau – AUDATEX IS) eksploatacija.

AUDATEX IS priemonėmis muitinė turi galimybę atlikti asmens deklaruojamo sandorio metodo pagrįstumo analizę ir nagrinėti turto vertinimo ataskaitų turinį.

Analizės, atliktos  AUDATEX IS priemonėmis, rezultatų pagrindu ir kompleksiškai įvertinusi kitus muitinei prieinamus duomenų ir (arba) informacijos šaltinius, muitinė gali pagrįstai spręsti dėl muitinio įvertinimo metodo taikymo.

Tuo atveju, jei sandorio metodas muitinės sprendimu negali būti taikomas, o asmuo pasirenka deklaruoti muitinę vertę teikiant muitinei importuojamų naudotų transporto priemonių turto vertinimo ataskaitas, raginame turto vertintojus, atliekančius vertinimą AUDATEX IS priemonėmis, pasinaudoti galimybe parengtas turto vertinimo ataskaitų bylas pateikti muitinei per AUDATEX (AudaNet) platformą. Kartu atkreipiame dėmesį, kad turto vertinimo ataskaitų teikimas muitinei per AUDATEX IS nėra teisiškai privalomas (teikiama geranoriškumo principu).

Turto vertintojus, kurie importuojamų naudotų transportų priemonių vertinimą atlieka kitų informacinių sistemų (įrankių) priemonėmis, prašytume informuoti Muitinės departamentą el. paštu rymantas.budgenas@lrmuitine.lt.

Photo by Devon Janse van Rensburg on Unsplash

Share this post

Parašykite komentarą