STUDIJOMS ATSTUMAI – NE KLIŪTIS

Artėja naujieji mokslo ir studijų metai. Šiais metais ypač aktualus nuotolinis mokymas, kurio patirtį Utenos kolegija jau skaičiuoja nuo 2013 m.
Nuotolinės studijos – tai mokymasis naudojantis kompiuterių tinklais, kai dėstytojas ir studentas yra nutolę vienas nuo kito, t. y., ne toje pačioje fizinėje vietoje, o mokymosi procesas organizuojamas naudojantis sinchroninėmis ir asinchroninėmis internetinėmis priemonėmis. Utenos kolegijoje nuotoliniam mokymui naudojama atviro kodo virtuali mokymosi aplinka (VMA) Moodle ir vaizdo konferencijų programinė įranga (VKPĮ) Adobe Connect.

Šiuo metu nuotoliniu būdu studijuoti yra siūloma 4 studijų programas: Informacinių sistemų inžineriją, Turizmo ir viešbučių administravimą, Verslo vadybą ir Socialinį darbą. Visose kitose studijų programose taip pat yra taikomi nuotolinio mokymo elementai.
Kodėl tai patogu?
Pačių studentų teigimu, nuotolinių studijų privalumai:
galimybė studijuoti neišeinant iš namų, savoje aplinkoje;
galimybė dirbti ir mokytis gyvenant tiek Lietuvoje, tiek užsienyje;
galimybė derinti studijas ir asmeninį gyvenimą;
galimybė planuoti savo laiką;
patogu auginant mažamečius vaikus;
taupomas laikas ir piniginiai ištekliai;
galimybė mokytis turintiems negalią ir kt.


Kaip vyksta nuotolinės studijos?
Pageidavimą studijuoti per nuotolį, stojantieji gali pareikšti pasirašydami studijų sutartį. Pasirinkusiems nuotolinį studijų būdą studentams rudens semestro studijos prasideda nuo spalio 1 d., o pavasario semestro – nuo kovo 1 d. Tokiu būdu studijuojantiems yra parengiami atskiri nuotolinių paskaitų, kurios dažniausiai vyksta darbo dienomis vakarais nuo 19 val. bei kartais šeštadieniais nuo 10 val., tvarkaraščiai. Tvarkaraštyje numatytu laiku ir dalyko dėstytojas, ir studentai, naudodamiesi VKPĮ Adobe Connect, jungiasi realiam virtualiam vaizdo susitikimui – paskaitai, diskusijai ir pan. Dalykų mokymosi medžiaga pateikiama ir mokymosi veiklos, atsiskaitymai organizuojami VMA Moodle. Esant poreikiui, dėstytojų ir studentų komunikacija vyksta el. paštu. Studijų proceso dalyviams nuolatinę pagalbą teikia Elektroninio mokymo centras.
Nuotolinės studijos Utenos kolegijoje nėra naujos, tačiau technologinė kaita verčia nuolat ieškoti proceso tobulinimo ir turimų priemonių atnaujinimo galimybių. Utenos kolegija įgyvendina iš Europos regioninės plėtros fondų lėšų finansuojamą projektą „Modernios technologinių ir inžinerinių studijų bei e. mokymo(si) bazės sukūrimas, atliepiant Utenos regiono poreikius“, kurio metu bus modernizuotas Elektroninio mokymo centras.  Įgyta nauja šiuolaikška įranga pritaikyta bus naudojama nuotolinėms paskaitoms bei vaizdo konferencijoms.
Ko reikia studentui, norinčiam mokytis virtualioje erdvėje? Visi nuotoliniu būdu studijuojantys studentai turi būti apsirūpinę tinkamomis technologinėmis priemonėmis – kompiuteriu su vaizdo kamera ir mikrofonu ar išmaniuoju įrenginiu bei turėti interneto ryšį, taip pat turi dalyvauti realiose nuotolinėse paskaitose ir būti aktyviu studijų proceso dalyviu. Taigi, nuotoliniu būdu studijuojančiam studentui labai svarbios tokios savybės kaip atsakingumas, savidisciplina, motyvacija, gebėjimas planuoti savo laiką.
Tapti Utenos kolegijos studentu bei pretenduoti pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą Utenos kolegijoje dar yra galimybė papildomo priėmimo metu, kuris vyksta nuo rugpjūčio 28 d. iki rugpjūčio 31 d. 14.00 val.
Jei reikia pagalbos pateikiant dokumentus LAMA BPO sistemoje, turite kitų klausimų, susijusių su studijomis mūsų aukštojoje mokykloje, drąsiai kreipkitės:
Maironio g. 7, 13 kab., Dokumentų priėmimo tarnyba, tel.: 8 687 82 516, 8 677 95 978; el. paštas priemimas@utenos-kolegija.lt
Taip pat primename, kad į valstybės nefinansuojamas vietas vyksta ir tiesioginis priėmimas. Su kiekvienu besikreipiančiu bus aptartos visos galimybės ir kiekvienu atveju ieškoma individualaus sprendimo.
Nuotraukoje: Dėl COVID-19 ekstremalios situacijos kolegijos absolventai šiais metais baigiamuosius darbus gynėsi nuotoliniu būdu.

Share this post

Parašykite komentarą