Raginame verslą aktyviau naudotis galimybe gauti paramą mažiau taršioms technologijoms diegti

Primename, kad verslo įmonės gali gauti paramą aplinkai draugiškoms, naujesnėms ir mažiau energijos vartojančioms technologijoms diegti. Tam šiais metais iš Klimato kaitos programos skirta 5 mln. eurų.

Aplinkos ministerija, konsultuodamasi su rinkos dalyviais, šiemet atnaujino Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimo pagal energijos audito ataskaitas“ tvarkos aprašą, kuris numato šios priemonės finansavimo tvarką pareiškėjams ir jų įgyvendinamiems projektams. 

Pakeitimais padidintos projektų finansavimo galimybių ribos nuo anksčiau buvusio maksimalaus paramos dydžio 200 tūkst. eurų iki 1,5 mln. eurų vienam pareiškėjui, vertinant ir susijusias įmones.

Taip pat numatyta galimybė pareiškėjui gauti iki 30 proc. avansą energijos efektyvumo priemonių diegimui. Labai mažoms ir mažoms įmonėms sudaryta galimybė energijos efektyvumo priemones diegti pateikus auditoriaus, kuriam suteikta kvalifikacija, supaprastintos apimties ataskaitą.

Pagal priemonę bus teikiamos subsidijos juridiniams asmenims energijos efektyvumo didinimui ir taip prisidedama ne tik prie racionalaus ir atsakingo energijos vartojimo, tačiau ir mažinami šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai, darant  teigiamą poveikį klimato kaitai. 

Finansavimo tvarkos pakeitimai numato, kad  maksimali subsidijos suma vienai įmonei gali siekti iki 1,5 mln. eurų, o jos intensyvumas priklausys nuo įmonės dydžio, prioritetą teikiant mažoms ir labai mažoms įmonėms.

Paraiškas valstybės subsidijai gauti verslo įmonės gali teikti per informacinę sistemą APVIS.

Daugiau informacijos apie detalias finansavimo sąlygas rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Share this post

Parašykite komentarą