Tikra draugystė tik tarp vyrų, arba „auksinės“ Utenio stadiono šiukšlių urnos.

Sigitas Vaičiukėnas

Žiūrint į AB Utenos melioracija“ laimimus konkursus Utenos rajono savivaldybėje mintyse vis sukasi frazė iš liaudiško folkloro: „Tikra meilė tik tarp vyrų“, tad ją perfrazuojant į „Tikra draugystė tik tarp vyrų“ panagrinėsiu draugystės tarp mūsų, Utenos, rajono Mero ir AB „Utenos melioracija“ direktoriaus Liuoniaus Purvinio peripetijas ir kiek tai kainuoja rajono biudžetui, tai yra mums visiems.

Skaitytojams jau senai girdėta iš kitų informacinių šaltinių kaip šie vyrai Džiuljietos stogą remontavo. Bet be stogo remonto yra ir daugiau „remontėlių“. Apie juos plačiau.

Pradėsiu nuo remonto Juknėnuose, Mero A. Katino sodyboje.

2012 metais Utenos rajono savivaldybės skelbtą konkursą – Juknėnų bendrabučio, esančio Daugailių seniūnijoje, likvidavimas, laimėjo AB „Utenos melioracija“. Bendrabutis sėkmingai buvo nugriautas. Ir nugriautas vietinių gyventojų rankomis, o sienojai, plytos ir visa kita arkliniais vežimais buvo išsivežiota po savo kiemus tų pačių gyventojų. Bet projekte „Juknėnų bendrabučio, esančio Daugailių seniūnijoje, likvidavimas“ kalbama apie utilizaciją, o ne išsivežiojimą po kaimą atliekų!!! Tačiau AB „Utenos melioracija“ technikos ten nė dienos nebuvo, bent man kiekvieną dieną tada važinėjusiam pro Juknėnus, neteko matyti. Ir dar ilgai po pastato nugriovimo likę pamatų likučiai piktžolėmis apaugę „puošė“ Juknėnus. Kai buvo griaunamas bendrabutis AB „Utenos melioracija“ technika ir žmonės darbavosi Mero sodyboje. Gal čia ir nieko blogo, žmogus pasisamdė įmonę, tvarkėsi savo sodyboje. Tik esmė tame, kad Meras yra viešas asmuo, todėl norėtųsi žinoti kokie darbai buvo atliekami ir kiek tai Merui kainavo. Taip pat pamatyti mokėjimo kvitus už atliktus darbus. Gal čia viskas sąžininga, viskas teisėta? O kad tuo metu melioratoriai dirbo Mero sodyboje tiesiog sutapimas.

Kaip Mere, išsklaidysite abejones, pateiksite visuomenei apmokėjimą patvirtinančius dokumentus? Juk toks patyręs politikas tikrai turėjo išsaugoti dokumentus patvirtinančius apmokėjimą. Na, o jei neišsaugojote, tai savo draugo buhalterijoje, balanse tai turėtų būt matoma. Juk Jums nesudėtinga būtų draugo paprašyti padaryti kopiją apmokėjimo kvito, banko išrašo, jeigu bankiniu pavedimu buvo apmokėta. Kaip ???

Bendrabutis, jo nugriovimas….. kaip suprantu tai atlikdama AB „Utenos melioracija“ turėjo, privalėjo teritoriją sutvarkyti pilnai, utilizuoti statybines medžiagas, o ne palikti pamatus piktžolėmis apžėlusius. Tegu, manykime, buvo pasamdyti „subrangovai“, tai yra kaimo žmonės, bet kodėl darbai nebuvo iki galo atlikti? Ir kodėl ten bujojantis piktžolynas neužkliuvo nei Merui kiekvieną mielą darbo dieną pravažiuojančiam pro šalį, nei Daugailių seniūnei?

O gal neužkliūdavo todėl, kad vardan tos meilės, oij, atsiprašau, draugystės…..

http://www.esparama.lt/projektas?id=35320&pgsz=10

Juknėnų bendrabučio, esančio Daugailių seniūnijoje, likvidavimasParamos priemonė VP3-1.4-AM-06-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti Projekto vykdytojas: Utenos rajono savivaldybės administracija Projekto pradžia: 2012-08-24         Projekto pabaiga: 2013-03-31
Bendra projekto vertė: 26 337,45 €Projektui skirtas finansavimas: 25 020,58 €Projektui išmokėta lėšų: 25 003,81 €
Iš jo ES dalis: 25 020,58 €Iš jo ES dalis: 25 003,81 €

Probleminis objektas – prieš 2-3 dešimt. statytas 200 kv. m bendrabutis Juknėnų km., Daugailių sen., Utenos raj. – yra praradęs savo tiesiogines funkcijas, buvo apleistas. Fizinė šio pastato degradacija vizualiai teršia Utenos raj. kraštovaizdį, mažina jo patrauklumą, turizmo plėtrą, bei kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Apleistas pastatas yra pačiame kaimo centre, kuriame gyvena 168 gyventojai. Nerealizuoto statinio vietovėje tankiausiai apgyvendinta kaimo teritorija, be to, 100 m atstumu yra autobusų stotelė, biblioteka, kaimo koplytėlė, parduotuvė. Šiai dienai 1 aukšto pastato išlikusios konstrukcijos sudaro 35 %. Siekiant saugoti požeminį vandenį nuo potencialos taršos aplinkai pavojingomis statybinėmis medžiagomis, būtina likviduoti bendrabutį. Tikslas – prisidėti prie gyvenamos aplinkos kokybės gerinimo, tvarkant kraštovaizdį Utenos raj. Numatyta atlikti: likviduoti pastatą, utilizuoti statybines medžiagas, paruošti augalinį dirvožemį ir planiruoti gruntą. Juknėnų kaimas yra greta turizmo trasų ir lankomų Aukštaitijos vietų (prie rajoninės reikšmės kelio Nr. 4909). Pro šį pastatą dažnai vyksta turistai ir ekskursijos į A. ir M. Miškinių literatūrinę sodybą, kuri yra už 1,5 km. Dėl lėšų trūkumo, savivaldybė nepajėgi savo lėšomis pilnai finansuoti šio projekto, todėl pasinaudojusi ES parama, bus pirmasis ir šiai dienai vienintelis likviduojamas pavojingas objektas Utenos regiono lygiu.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-06-R-91
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-06-R-91-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Utenos raj.

Bet čia Juknėnai, kaimas. Utena, kitas lygis, kitos sumos. Europos pinigėliai „atplaukia“, draugystė stiprėja, sumos didėja.

Citata:

Utenio“ stadiono “auksinio“ projekto istorija juda link pabaigos – trimituoja Utenos rajono valdžia ir joje esantys verslininkai. Nors Utenos spauda apie tai rašo tik dabar, daugelis turbūt jau ne kartą esate matę ir girdėję šią istoriją, įgavusią „auksinių“ šiukšlių dėžių akcentą. Taigi, pabandysiu ir aš sudėti taškus šioje istorijoje, kuri yra puikus pavyzdys, kaip visoje Lietuvoje daug metų buvo „įsisavinama“ ES parama. Nepatingėję paskaityti, pasidarykite išvadas patys, kaip mūsų Lietuvėlėje valdžioje esantys vyrai ir moterys kraunasi milijonus, kuriuos ne tik šalies ekonomikos stiprinimui skiria ES, bet ir Jūs, mielieji, sunešate savo sunkiai sumokėtų mokesčių pavidalu. Nežiūrint į tai, mums šiandien sakoma, jog viskas teisėta ir atitinka viešųjų pirkimų principus iš kurių vienas – skaidrumas. Pažiūrėkime ar tikrai.

Utenio stadiono rekonstrukcijos istorija prasidėjo prieš 6 metus, kuomet buvo nuspręsta jį rekosntruoti. 2011 m. vasario 28 d. CPVA (Centrinė projektų valdymo agentūra) pasirašė su Utenos rajono savivaldybe Utenio stadiono rekonstrukcijos projekto finansavimo ir administravimo sutartį, o netrukus, 2011 m. kovo 9 d., Utenos rajono savivaldybė paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Utenio stadiono rekonstravimo darbai“. Numatyta projekto pirkimo vertė buvo 8 milijonai litų (pateikiama litais, nes tuomet mūsų šalies valiuta dar buvo litas). Taip prasidėjo 8 milijonų litų vertės viešasis pirkimas, kuris sulaukė trijų dalyvių. Pasiūlymus konkurse pateikė 3 tiekėjai: UAB Dauniškis, pasiūlymo kaina – 13 759 390 lt., UAB Kortas, pasiūlymo kaina – 13 895 707 lt., AB Utenos melioracija (Konsorciumas) – 16 809 619 lt. Mažiausios kainos pasiūlymą pateikė uteniškių įmonė UAB Dauniškis.

Kadangi Utenos rajono savivaldybė  projektui buvo numačius 8 milijonus litų, o tiekėjai pasiūlė gerokai didesnes kainas, nei buvo numatyta, 2011 m. liepos 12 d. Utenos rajono savivaldybės viešųjų pirkimų Komisija kreipėsi į Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl Pirkimo procedūrų tęsimo, nustačius, kad tiekėjų pasiūlymų kainos yra per didelės ir nepriimtinos perkančiajai organizacijai. Šioje vietoje reiktų atkreipti dėmesį – “kainos yra per didelės ir nepriimtinos perkančiajai organizacijai”, tačiau Komisijos prašymas buvo vietiek tęsti pirkimą. Esant tokiai situacijai savivaldybės administracijos direktorius savo sudarytai viešųjų pirkimų Komisijai turėjo nurodyti nutraukti pirkimo procedūras. Tą ir padarė, tačiau, kaip nebūtų keista, tik praėjus pusantro mėnesio. Galime pabandyti patikėti, kad savivaldybės administarcijos vadovas pusantro mėnesio ieškojo sakinio ilgio formalaus atsakymo pavaldiniams ir per tą laiko tarpą nesutiko įstaigos koridoriuose savo paskirto viešųjų pirkimų Komisijos vadovo, kad nurodytų nebevykdyti pirkimo procedūrų. Juo labiau žinant, kad tai buvo vienas didžiausių to meto savivaldybės projektų. Kadangi pirkimų Komisija iš direktoriaus pusantro mėnesio (formaliai) negavo jokio atsakymo, pirkimų procedūrą savo iniciatyva pratęsė. Kol direktorius „delsė“ pateikti nurodymą Komisijai stabdyti pirkimą,  pastaroji net nežiūrėdama į tai, kad pateikti pasiūlymai ne „pagal savivaldybės kišenę“, pradėjo vertinti konkurso dalyvių kvalifikaciją ir net sugebėjo atmesti antrą mažiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją, kuris nepateikė vieno (formalaus rašto), o vėliau jau pateikti rašto buvo neleista. Nors ir direktorius pusantro mėnesio uždelsęs, tame pačiame pastate esančiai Komisijai atsiuntė nurodymą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo, tačiau pastaroji, nepaisant to, viešojo pirkimo nenutraukė ir pratęsė procedūras bei sugebėjo atmesti ir mažiausios pasiūlytos kainos tiekėjo pasiūlymą. Bandykime įsivaizduoti, jog vykdant tokios didelės vertės pirkimo procedūras pavaldiniai nekreipė dėmesio į direktoriaus nurodymą ir ėmėsi iniciatyvos patys? Sutikime, keistas iniciatyvumas pasibaigęs dviejų mažiausią kainą pasiūliusių tiekėjų atmetimu, o vieno iš jų atmetimo priežastis daugiau nei juokinga – nepagrįstai maža pasiūlymo kaina! Nors pradžioje, pasiūlymų eilėje pirmą vietą užėmusio tiekėjo kaina buvo ir mažiausia, tačiau jo pasiūlymo vertė buvo net 5,7 milijono litų (viso 13,7 milijono lt.) didesnė nei savivaldybė buvo numačiusi pačiam projektui (8 milijonai lt.). Ar ne keistai atrodytumėte, jei gerokai permokėję parduotuvėje už prekes prie kasos dar ginčytumėtės su pardavėja, dėl per mažų kainų.Tokiu atveju, leiskite paklausti, kaip pasiūlymo vertė galėjo būti pripažinta neįprastai maža, o vėliau susijus su tuo ir atmestas pats pasiūlymas? Net penktokas pasakytų, kad atvirkščiai tai – neįprastai didelės vertės pasiūlymas. Aišku pirkimų Komisija formaliai galėjo pareikalauti kainų pagrindimo, tačiau tik tuomet jei tarp konkurso dalyvių pasiūlymų būtų buvęs didesnis nei 15 procentų skirtumas. Šiuo atveju to nebuvo, kaip ir motyvuoto komisijos sprendimo, kuris taip pat galbūt būtų suteikęs teisę Komisijai „prisikabinti“ prie konkurso dalyvio. Dar įdomiau tai, kad mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas pradžioje tą „neįprastai mažą“ kainą pagrindnė, tačiau po kurio laiko Komisijai pareikalavus pasiūlymo kainą pagrįsti pakartotinai dar kartą, keistai to nebedarė ir konkurso laurus tokiu būdu perleido didžiausią kainą pasiūliusiam tiekėjui – Utenos melioracija (konsorciumui).  Galima būtų pagalvoti, kad 3 milijonais litų mažesnę kainą pasiūlęs tiekėjas tokiu būdu buvo nuskriaustas, tačiau pastarajam liūdėti tikrai neteko, nes atspėkite iš vieno karto – ką vėliau Utenos melioracija (konsorciumas) pasiriko į subrangovus ar kitaip pasakius į projekto vykdymo partnerius?!

Konkurse likus vieninteliam, didžiausią pasiūlymą pateikusiam tiekėjui Utenos rajono savivaldybės viešųjų pirkimų Komisija jam pademonstravo neeilinį palankumą. Matydama, kad pastarojo tiekėjo pasiūlymas net dvigubai didesnis, nei savivaldybė numačiusi mokėti už projekto įgyvendinimą, Komisija nestabdė viešojo pirkimo konkurso, o atvirkščiai, tą pačią dieną pakartotinai (formaliai) kreipėsi į savivaldybės administracijos direktorių su prašymu leisti tęsti viešojo pirkimo procedūrą. Sutikite, noras tęsti procedūrą su vieninteliu konkurso dalyviu, kurio pasiūlymas gerokai didenis nei planuotos galimybės, švelniai pasakius yra keistas, nors kaip matyti ne visiems.

Ir kaip netrukus pasisekė išlikusiam iki galo konkurso dalyviui, nes savivaldybės administracijos direktorius persigalvojo ir šį kartą jau ne po pusantro mėnesio (kuomet buvo 3 konkurso dalyviai), bet po 1 dienos Komisijai leido tęsti pirkimo procedūras, nes pasak jo buvo patikslinta investicinė programa, perskirstant lėšas. Kitaip pasakius likus vienam konkurso dalyviui nuspręsta savivaldybės investicijoms skirtas lėšas nukreipti konkrečiai į šį vieną projektą.

Apie tai plačiau galima pasiskaityti: http://www.marijuskaukenas.lt/index.php/17-naujienos/170-skaidri-utenio-stadiono-projekto-istorijos-pabaiga

Citata:

Visai kita situacija su Utenos rajono savivaldybės administracijos rengiamais arba nerengiamais viešaisiais pirkimais. Utenos rajono savivaldybės viešųjų pirkimų skyriui bei pirkimų komisijai vadovauja socialdemokratų partijos tarybos narys Viktoras Vieversys. Dar 2010 metais tiek rajoninėje, tiek šalies žiniasklaidoje buvo aprašytas atvejis, kai teisme už ES lėšų grobstymą, kaip įtariamieji atsidūrė UAB „Utenos melioracija“ darbuotojai ir Utenos rajono savivaldybės darbuotojai. Remiantis prokurorų ir FNTT pareigūnų pateikiama informacija šalies žiniasklaidai, ES lėšų grobstymo byloje vienas iš kaltinamųjų – Utenos rajono savivaldybės viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys. Kitas kaltinamasis, ne ką mažiau garsus Utenos rajono savivaldybės tarybos narys (valdančiųjų koalicijos narys) UAB „Utenos melioracija“ vadovas L. P. Viktoras Vieversys dar ir apkaltintas piktnaudžiavimu tarnyboje. Kaltinimai buvo pareikšti penkiems uteniškiams. Šiems asmenims buvo pareikšti kaltinimai dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, pasisavinant ES paramos lėšas. Remiantis žiniasklaidoje tyrėjų pateikiama informacija 2005 metų pabaigoje Nacionalinė mokėjimo agentūra pasirašė 1 mln. 793 tūkst. 400 Lt vertės paramos sutartį su Utenos rajono savivaldybės administracija dėl projekto „Utenos rajono Biliakiemio ir Jotaučių kadastrinių vietovių griovių, jų statinių ir Seterečiaus užtvankos rekonstrukcijos“ įgyvendinimo. Projekte numatytiems darbams Utenos rajono savivaldybės administracija skelbė viešųjų pirkimų konkursą, kurį laimėjo „Utenos melioracija“, nors ir neatitiko skelbto konkurso sąlygų. Viešojo pirkimo rezultatus pripažinus niekiniais, antrajame pirkimų konkurse akivaizdžiai buvo sušvelninti reikalavimai ir iš ankstesniame konkurse buvusių 11 dalyvavusių, liko tik 2. Viešųjų pirkimų komisija į derybas pakvietė tik vienintelį rangovą, kuriam buvo palankūs reikalavimai, – AB „Utenos melioracija“. Kita ne mažiau svarbi detalė, kurią per tyrimą nustatė pareigūnai – buhalterinės apskaitos pažeidimai. FNTT tyrėjai surinko duomenis, neva bendrovė „Utenos melioracija“ atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas įtraukė ir pateikė apmokėti Utenos rajono savivaldybei su klaidingais duomenimis apie bendrovės sąnaudas. Bendrovės dokumentuose buvo nurodyta, jog projektui įgyvendinti atlikta darbų už 1 mln. 686 tūkst. 758 Lt, tačiau tyrėjai nustatė, kad net per 0,5 mln. Lt nebuvo pagrįsti jokiais buhalterinės apskaitos dokumentais.

Plačiau: http://www.marijuskaukenas.lt/index.php/17-naujienos/49-utenos-rajono-savivaldybes-milijonu-priziuretojai

Na o pabaigai šio, pirmos dalies, pasakojimo apie šių vyrų draugystę toks dar vienas pastebėjimas.

2019 metų savivaldos rinkimuose Liuonius Purvinis savo partijos sąraše buvo trečias ir … sėkmingai prakišo rinkimus, nors pakilo į antrą vietą sąraše. Bet partijai tik viena vieta Taryboje teko. Tarybos nariu tapo Vidmantas Valinčius. Bet Meras A. Katinas labai greitai padarė rokiruotę. Vidmantas Valinčius tapo Mero patarėju ir neteko Tarybos nario įgaliojimų, Liuonius Purvinis su gėlėmis buvo pasitiktas Taryboje. Štai ką reiškia tikra meilė, tfu – atsiprašau, draugystė tarp vyrų.

Mere, teisiškai jūs nieko nepažeidėte šiuo atveju, bet iš moralinės pusės tai spjūvis rinkėjams į veidą. „Nubuksuotas“ rinkėjų jūsų draugas vis tiek, su jūsų pagalba, vėl Taryboje. Nes kaipgi be jo…

Paskutinis „žygdarbis“, tai pramonės parko steigimo sustabdymas. Nesiimu dabar komentuoti šito fakto. Laukiu Vyriausiosios Tarnybinės Etikos Komisijos išvadų. Neabejoju, kad ir jūs su nekantrumu laukiate išvadų. Bet jų su nekantrumu irgi laukia ir Uteniškiai. Nes jau įgriso vietinių karaliukų karaliavimas savivaldoj Utenos kaip nuosavam šernyne. Gal jau užtenka, šito karaliavimo?

(Laukite tęsinio)

Papildymas

Lietuviškai tai galima būtų įvardyti: “galai į vandenį”

Įmonei vykdoma bankroto procedūra (2020-12-01).Uždaryti

Bankroto procesas teisme
TeismasPanevėžio apygardos teismas
Civilinės bylos Nr.eB2-292-828/2020
Nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo data2020-03-26
Nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo data2020-05-26
Bankroto procedūra
Nutarties likviduoti įmonę data2020-10-22
Fizinis administratorius
Vardas, pavardėVygandas Urbanas
AdresasGedimino pr. 32-5, Vilnius
Telefonai8 699 98943
El. paštasurbanas@administratorius.lt
Pažymėjimo Nr.994
Draudimo poliso Nr.PI3200140
Polisas galioja iki2021-03-26
Pažymėjimo išdavimo data2011-06-01
Sąrašo eil.Nr.N-FA0119/N-FA0119
Įrašymo į Sąrašą data2011-06-01

Šaltinis: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Įmonės kodas183605665
PVM mokėtojo kodasLT836056610
AdresasUžpalių g. 86, LT-28197 Utena
TelefonasUtenos Melioracija Telefonas
Mobilus telefonasUtenos Melioracija Mobilus telefonas
FaksasUtenos Melioracija Faksas
El. pašto adresasSusisiekti el. paštu »
Tinklalapishttp://www.utenosmelioracija.lt 
Darbo laikasI-V 07.00-12.00 ir 13.00-16.00
SD draudėjo kodas160006
Creditinfo COCreditinfo CO sistemoje skolų neregistruota 
SODRA (VSDFV)skola 95244.19 € (2020-11-26 dienos pradžioje)
Pardavimo pajamos2018: 5 000 001 – 10 000 000 € be PVM Pajamų istorija »
Transportas2020-10: 14 automobilių (10 priklauso, 4 išperkami arba nuomojami)
PranešimaiSPSC, VDI, VKTI Skaityti visus »
Įmonės amžius24 metai 11 mėnesių 4 dienos
Įvertinimas123456789104.5 / 10 (įvertino 66)
AtaskaitaProfesionali ataskaita apie įmonę PLAČIAU »

Įmonės aprašymas:

AB “Utenos melioracija” atlieka hidrotechninių statinių, melioracinių sistemų statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbus; kelių tiesimo bei remonto darbus; tiltų statybos ir remonto darbus; gatvių, šaligatvių, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbus; išorės inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotėkų, lietaus bei buitinės kanalizacijos) montavimo, taip pat gerbūvio ir aplinkos tvarkymo darbus.

Plečiantis įmonės veiklai, sukurtos naujos sritys: tarptautiniai krovinių pervežimai, krovininių automobilių remonto cechas, stalių cechas.

Bendrovėje įdiegta ir sertifikuota vadybos sistema pagal standartų ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001 : 2008), ISO 14001:2004 (LST EN ISO 14001:2005), BS OHSAS 18001:2007 (LST 1977:2008) reikalavimus.

https://rekvizitai.vz.lt/imone/utenos_melioracija/

Share this post

Parašykite komentarą