Patvirtinta Lietuvos pristatymo užsienyje strategija

Vyriausybė patvirtino Lietuvos pristatymo užsienyje 2020–2030 m. strategiją. Joje išskirtos pagrindinės valstybės sritys, tapsiančios Lietuvos komunikacijos pagrindu ateinantį dešimtmetį.

Lietuva prisistatydama užsienyje išryškins savo pasiekimus ekonomikos, kultūros, valdymo ir talentų pritraukimo srityse. Išgrynintos ir keturios Lietuvos visuomenės vertybės: laisvė kurti, tobulėjimas, veržlumas ir ryšys su gamta. Valstybei svarbios sritys ir vertybės susietos į bendrą pozicionavimą Open for Co-creation (Atviri kurti kartu), kurį vienijantis principas grindžiamas atvirumu, bendradarbiavimu ir veržlumu.

„Mažas šalies žinomumas užsienyje, iš to kylantys stereotipai ir neigiami vertinimai trukdo mūsų šaliai pasiekti užsibrėžtus tikslus. Nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo laikų veikėme be Lietuvos pristatymo užsienyje strategijos, nebuvo aiškūs Lietuvos prisistatymo tikslai, siektini rodikliai. Trūko Lietuvos pristatymą vienijančios temos, aiškaus plano, kokiose šalyse užsienyje turime telkti savo išteklius. Dabar turime išgrynintas valstybės sritis, komunikacijos gaires, kaip kalbėti apie Lietuvą užsienyje, sudarytas tikslinių šalių užsienyje sąrašas, parengtas 10 metų strategijos įgyvendinimo ir 3 metų taktinis veiksmų planas. Laikas pasauliui pristatyti modernios Lietuvos veiklą“, – sako Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Lukas Savickas.

Į strategijos rengimą buvo įtrauktos šalies institucijos, aktyviausiai vykdančios šalies pristatymo veiklas užsienyje: Vyriausybės kanceliarija, Užsienio reikalų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Kultūros ministerija, VšĮ „Versli Lietuva“, VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Lietuvos kultūros institutas, VšĮ „Keliauk Lietuvoje“. Šių institucijų atstovai aktyviai prisidėjo prie dokumento rengimo ir rezultatų tvirtinimo. Lietuvos įvaizdžio strateginė taryba, kurios nariai yra verslo, komunikacijos asociacijų, ministerijų ir kitų institucijų atstovai, teikė rekomendacinio pobūdžio pastabas dėl rengiamo dokumento.

„Į projektą siekėme įtraukti kuo platesnį ratą Lietuvos pristatymu užsienyje suinteresuotų grupių – tik tai gali garantuoti, kad strategija bus naudojama ir nenuguls į stalčių. Nors strategija skirta šalies institucijoms, tikimės, kad bendras pozicionavimas Open for Co-creation ilgainiui taps visos Lietuvos žinute užsieniui“, – įsitikinęs L. Savickas.

Šių metų rugsėjo pradžioje strategija buvo pristatyta šalies institucijoms, Pasaulio lietuvių bendruomenei, tinklo „Global Lithuanian Leaders“, Lietuvos komunikacijos asociacijų nariams. Rugpjūčio 26 d. strategijai pritarė Lietuvos įvaizdžio tarybos nariai.

Strategiją Vyriausybės kanceliarijos užsakymu parengė ūkio subjektų grupė – UAB „New Agency“, UAB „Synthesis Consulting Group“, MB „Blue Oceans PR“ ir UAB „SuperYou“. Prie strategijos dirbo vienas garsiausių prekės ženklų metodologijos, reitingų sudarytojas Simonas Anholtas, Estijos rinkodaros ekspertė Eva Kristiina Ponomarjov. Strategijos įgyvendinimą koordinuos Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupė. Artimiausiu metu planuojama skelbti vizualinio identiteto konkursą.

Nuotr. © A. Aleksandravičius

 Mano vyriausybė

Share this post

Parašykite komentarą