Kaip ir aukštųjų mokyklų studentai, profesinių mokyklų mokiniai galės gauti mokymosi ir socialines stipendijas

Profesiniame mokyme nuo šių metų rugsėjo steigiamos mokymosi ir socialinės stipendijos, kurias galės gauti ne tik profesinių mokyklų mokiniai, bet ir I-IV klasių gimnazistai šalia mokslų gimnazijoje pasirinkę atskirus profesinio mokymo modulius. Tokiems Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymams atnaujinti stipendijų ir materialinės paramos teikimo tvarką šiandien pritarė Vyriausybė.

„Pirmą kartą suvienodiname stipendijų ir kitos paramos skyrimo principus aukštųjų ir profesinių mokyklų studentams, nors jų dydžiai ir skiriasi: jos bus skiriamos ir už mokymosi pasiekimus. Tai dar vienas žingsnis atnaujinant profesinį mokymą, darant jį lankstesnį, patrauklesnį besimokantiems“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Mokymosi stipendija galės būti skiriama už mokymosi pažangą ir pasiekimus ir mokama kas mėnesį, jos dydis galės siekti nuo 19,5 eurų (0,5 BSI).iki 117 eurų (3 BSI)

Mokiniai taip pat galės būti skatinami už dalyvavimą įvairiose veiklose (socialinėje-pilietinėje, savanoriškoje ir nevyriausybinių organizacijų, kultūrinėje, sportinėje ir kt.), profesinio meistriškumo konkursuose, dalykinėse olimpiadose bei konkursuose. Kartą per metus už dalyvavimą šiose veiklose mokinys galės gauti vienkartinę mokymosi stipendiją, kurios dydis sieks nuo 19,5 eurų (0,5 BSI).iki 195 eurų (5 BSI).

Socialinė stipendija galės būti skiriama mokiniams, turintiems teisę gauti socialinę pašalpą arba esantiems iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų. Ją taip pat galės gauti mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, išskyrus mokinius, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka jau skiriamas maitinimas ir kita materialinė parama. Ji bus mokama kas mėnesį ir sieks 117 eurų (3 BSI).

Kita materialinė parama – iki 117 eurų (3 BSI) – galės būti teikiama mokiniams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo.

Iki šiol profesinių mokyklų mokiniai galėjo gauti nuo 10,53 euro (0,27 BSI) iki 29,64 euro (0,76 BSI) siekiančias stipendijas, o socialiai remtiniems galėjo būti skiriama materialinė parama, mokyklos nustatyta tvarka neviršijant nustatyto fondo.

Stipendijas galės gauti profesinių mokyklų mokiniai, kurie mokosi valstybės finansuojamose vietose pagal programas ar jų modulius, siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją. Nauja stipendijų skyrimo tvarka galios naujai skiriamoms stipendijoms ir materialinei paramai.

Ministerija planuoja stipendijoms ir kitai materialinei paramai 2021 m. numatyti iš savo asignavimų apie 780 tūkst. eurų papildomai.

Profesinio mokymo populiarumas šiemet itin išaugo. Siekiantieji įgyti profesinį išsilavinimą sudarė 1,5 tūkst. daugiau sutarčių nei pernai: šiemet – 21,1 tūkst., pernai – 19,6 tūkst. Iš jų valstybės finansuojamos vietos skirtos 20,8 tūkst. profesinio mokymo sutartis sudariusių asmenų, 2019 m. – 19,2 tūkst. Šiemetiniai rezultatai yra geriausi nuo 2017 m., kai startavo bendrojo priėmimo į profesines mokyklas sistema, Beveik 400 gimnazistų pasinaudojo šiemet pirmą kartą sudaryta galimybe įgyti profesijos žinių dar besimokant mokykloje.

 Mano vyriausybė

Share this post

Parašykite komentarą