EK vertinimas: vis dar nepakankamas moterų dalyvavimas skaitmeninėje erdvėje

Europos Komisijos kasmet skelbiamoje tyrimo „Moterys skaitmeninėje erdvėje“ ataskaitoje, kurioje vertinami Europos Sąjungos (ES) šalių moterų interneto naudojimas ir jų interneto naudojimo skaitmeniniai įgūdžiai, informacinių ir ryšių technologijų (IRT) specialistų įgūdžiai ir informacija apie darbo vietas, Lietuva užima 16 vietą tarp ES valstybių narių.

Pažymėtina, kad bendrai vertinant ES lygiu, tik 19 proc. IRT specialistų yra moterys ir lyčių skirtumai, nors ir sumažėję, tačiau išlieka pagal visus vertinime matuojamus rodiklius.  Pažymėtina, kad vienas iš Europos Komisijos siekių – užtikrinti, kad ES dirbtų 20 mln. IRT specialistų – panašus skaičius moterų ir vyrų. Šioje srityje lyderių pozicijas ir toliau išlaiko Suomija, Švedija, Danija, Estija ir Nyderlandai, tuo tarpu žemiausias pozicijas užima – Bulgarija, Rumunija, Lenkija, Vengrija ir Italija.

Vertinant atskirus rodiklių duomenis, Lietuvos moterys kai kuriose srityse lenkia ES vidurkį, pvz. elektronine bankininkyste naudojasi 82 proc. Lietuvos moterų, kai ES vidurkis yra 65 proc., aukštesnius nei vidutinius  skaitmeninius įgūdžius turi 33 proc. lietuvaičių,  tuo tarpu ES – 29 proc. Lietuvoje moterys aktyviai naudojasi viešosiomis elektroninėmis paslaugomis – 69 proc., tuo tarpu ES vidurkis – 64 proc. Tačiau Lietuvoje mažiau moterų, dirbančių IRT srityje – 1,6 proc., o ES šis rodiklis sudaro 1,7 proc. Taip pat žymus skirtumas darbo užmokesčio  srityje, t. y. ES moterys IRT sektoriuje uždirba beveik 19 proc. mažiau nei vyrai, o Lietuvoje šis skirtumas yra net 30 proc.

Pažymėtina, kad siekiant paskatinti moteris dalyvauti skaitmeninių technologijų sektoriuje, Lietuva su kitomis Europos Sąjungos narėmis 2019 m. balandžio 9 d. pasirašė deklaraciją, kuria siekiama glaudžiai bendradarbiauti su viešuoju ir privačiu sektoriumi ir pasiekti lygybę technologijų srityje. 

Detalesnius tyrimo duomenis rasite čia.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

Share this post

Parašykite komentarą