Su savivaldybių administracijų vadovais – apie atliekų tvarkymą ir vandentvarką

Savivaldybių administracijos direktoriams skirtame seminare, kurį praėjusį penktadienį Birštone surengė Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA), Aplinkos ministerijos atstovai aptarė savivaldybėms aktualius komunalinio ūkio klausimus.

Seminaro dalyviai buvo supažindinti su naująja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodara, kuri siūloma Seimui pateiktame Atliekų tvarkymo įstatymo pataisų projekte. Šiame projekte numatyta regioninės kainos apskaičiavimo ir paskirstymo savivaldybėms tvarka, regioninių atliekų tvarkymo centrų ir savivaldybių kompetencijos, tarp jų ir savivaldybių tarybų pareiga nustatyti galutinę kainą komunalinių atliekų turėtojams.

Diskusijos dalyviai aptarė, kaip savivaldybėse įgyvendinamas gamintojo atsakomybės principas tvarkant komunalinių atliekų sraute susidarančias pakuočių atliekas. Apžvelgtos šių atliekų tvarkymo sistemos dalyvių pareigos, gamintojų ir importuotojų organizacijų ir savivaldybių ar jų įgaliotų atliekų tvarkytojų sutarčių pasirašymas ir pakuočių atliekų tvarkymo finansavimo būklė, atsakomybė ir sankcijos už nustatytų pareigų nevykdymą. Aptarti ir veiksmai, diskusijos dalyvių nuomone, būtini pakuočių atliekų tvarkymui gerinti.

Savivaldybėms rūpimais vandentvarkos klausimais kalbėjo ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės specialistai. Buvo aptarti vandentvarkos įmonių veiklos efektyvinimo, įmonių jungimosi galimybių, Nuotekų direktyvos įgyvendinimo, vandentvarkos projektų finansavimo ir kiti svarbūs sektoriaus klausimai. 

Šio specializuoto seminaro, kurį LSA pirmą kartą surengė savivaldybių administracijos direktoriams, temos buvo parinktos atlikus jų apklausą. Paaiškėjo, kad viena labiausiai rūpimų temų – komunalinis ūkis.

LR

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Share this post

Parašykite komentarą