Karinėms jūrų pajėgoms vadovaus jūrų kapitonas G. Premeneckas

Klaipėda, rugpjūčio 11 d. (ELTA).

Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilėje vyko iškilminga Karinių jūrų pajėgų (KJP) vadų pasikeitimo ceremonija. Penkerius metus KJP vadovavusį flotilės admirolą Arūną Mockų pakeitė jūrų kapitonas Giedrius Premeneckas, iki šiol ėjęs KJP vadovybės štabo viršininko pareigas.

Ceremonijoje dalyvavęs Krašto apsaugos ministras Raimundas savo kalboje atkreipė dėmesį į simbolišką vadų pasikeitimo laiką, kadangi Karinės jūrų pajėgos rugpjūčio 1 d. mini savo įkūrimo (1935 m.) datą.

Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys pabrėžė, kad Karinės jūrų pajėgos yra reikšminga Lietuvos kariuomenės dalis.

„Karinės jūrų pajėgos užtikrina mūsų šalies ir jos piliečių saugumą Lietuvos teritorinės jūros vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje. Dėkoju flotilės admirolui Arūnui Mockui už jo pasiaukojančią penkių metų tarnybą, rūpestingą vadovavimą Karinėms jūrų pajėgoms. Naujajam vadui jūrų kapitonui noriu palinkėti toliau tęsti pajėgų jūrinės aplinkos suvokimo vystymą, plėtoti jūrų uosto bei priekrančių apsaugos ir gynybos pajėgumus, vystyti turimus gebėjimus vykdyti jūrų operacijas, nustatytas gynybos planuose”, – sakė Lietuvos kariuomenės vadas.

Vado kadenciją baigiantis A. Mockus ceremonijos metu apdovanotas Lietuvos kariuomenės medaliu „Už pasižymėjimą”, taip pat už asmeninius nuopelnus įgyvendinant Baltijos valstybių karinių jūrų pajėgų bendradarbiavimo projektus apdovanotas Estijos karinių jūrų pajėgų I laipsnio „Auksinio inkaro” medaliu ir Latvijos ginkluotųjų pajėgų I laipsnio medaliu už nuopelnus.

Renginio kulminacija – Karinių jūrų pajėgų vėliavos perdavimo ceremonija. Pareigas perduodantis flotilės admirolas A. Mockus Karinių jūrų pajėgų vėliavą iškilmingai grąžino kariuomenės vadui, kuris ją perdavė naujajam Karinių jūrų pajėgų vadui jūrų kapitonui G. Premeneckui.

G. Premeneckas Lietuvos kariuomenės Karinėse jūrų pajėgose tarnauja nuo 1997 metų. Karininkas yra baigęs Vokietijos karinę jūrų mokyklą. Tarnybos KJP metu G. Premeneckas buvo fregatos F11 „Žemaitis” raketinės-artilerinės kovinės dalies vadas, priešmininių laivų „Sūduvis” (M52), vėliau „Kuršis” (M51) vado pavaduotojas, laivo „Kuršis” (M51) vadas, ėjo Karo laivų flotilės štabo viršininko ir vado pareigas. 2014 m. II-ąjį pusmetį karininkas vadovavo NATO Nuolatinės parengties priešmininių laivų I-ajai grupei. 2016-2019 m. karininkas buvo paskirtas Lietuvos gynybos atašė Danijai, Norvegijai, Suomijai ir Švedijai. Nuo 2019 m. iki dabar vadovavo Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų štabui.

KJP vado kadenciją baigęs A. Mockus toliau tarnybą tęs Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe.

Jūratė Valančiūtė (ELTA)

Share this post

Parašykite komentarą