Teisėsaugos ir kovos su korupcija institucijų lyderiai dalyvavo susitikime dėl naujų bendradarbiavimo galimybių

2024-06-26

Aukšto lygio teisėsaugos ir kovos su korupcija institucijų susitikimas vyko 21-osios Tarptautinės antikorupcijos konferencijos IACC 2024 kontekste. Susitikimui pirmininkavo Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktorius ir EPAC/EACN tinklo prezidentas Linas Pernavas bei Europolo vykdomoji direktorė Catherine De Bolle.

Renginyje dalyvavo nacionalinių ir tarptautinių teisėsaugos ir kovos su korupcija institucijų vadovai ir pareigūnai iš Argentinos, Kanados, Estijos, Prancūzijos, Gruzijos, Vengrijos, Indonezijos, Italijos, Kosovo, Jordanijos, Latvijos, Lietuvos, Moldovos, Lenkijos, Seišelių, Pietų Afrikos, Ukrainos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Zambijos, taip pat iš Interpolo, Europolo, Eurojusto, Europos viešųjų prokurorų biuro ir ES kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF). Pagrindinės susitikimo temos:

  • Sudėtingi korupcijos atvejai ir jų poveikis dabartiniams pasaulio ir regiono įvykiams;
  • Įgūdžiai, ištekliai ir strategijos, reikalingi siekiant aptikti gerai paslėptas, sudėtingas korupcijos schemas ir susijusius finansinius srautus;
  • Iššūkiai siekiant patraukti atsakomybėn korumpuotus aukščiausio lygio pareigūnus / verslo atstovus, kaip juos spręsti;
  • Teisėsaugos, prevencinių, administracinių institucijų, taip pat pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus antikorupcinių pastangų derinimas.

Europolo vykdomoji direktorė Catherine De Bolle pabrėžė, kad „pinigų plovimas, nusikalstamos finansinės operacijos ir korupcija griauna visuomenę. Gebėjimas dideliu mastu plauti neteisėtas pajamas, perskirstyti jas per nusikalstamų finansinių tarpininkų tinklą ir paveikti atitinkamus veikėjus tapo neatsiejama šiuolaikinio organizuoto nusikalstamumo dalimi. To išspręsti atskira teisėsaugos institucija ar viena šalis negali, turime stiprinti bendradarbiavimą ir partnerystes bei kurti naujus metodus.“

STT direktorius Linas Pernavas sakė: „Turėjome puikią galimybę paliesti kai kuriuos svarbiausius klausimus ir pasidalyti idėjomis pasauliniu mastu dėl iššūkių, su kuriais susiduria teisėsaugos ir kovos su korupcija institucijos kovojant su sudėtingais korupcijos atvejais. Aptartas ir kritiškai svarbus aspektas – pakankamas tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ir teismų institucijų nepriklausomumas. Užmegzti nauji ryšiai gali padėti bendradarbiavimui ateityje.“

Apibendrinant įvykusį susitikimą buvo priimtas bendras pareiškimas, simbolizuojantis vieningą įsipareigojimą kovoti su sudėtinga, sistemine korupcija, laikytis teisės viršenybės. Dokumente įrašytas ir raginimas visoms nacionalinėms ir tarptautinėms teisėsaugos bei kovos su korupcija institucijoms bendradarbiauti siekiant patraukti atsakomybėn tuos, kurie užsiima korupcine veikla aukščiausiuose valdžios sluoksniuose.

Share this post

Parašykite komentarą