Viešojo intereso gynimas: prokuratūra kreipėsi į teismą dėl Telšių, Kretingos ir Ignalinos rajonų savivaldybių tarybos nariams skirtų lėšų grąžinimo

Naujausiuose prokuratūros pateiktuose teismui civiliniuose ieškiniuose prašoma iš trijų Telšių, Kretingos ir Ignalinos rajonų savivaldybių tarybos narių priteisti nepagrįstai išmokėtas išmokas. Viešojo intereso gynimo skyrių (VIGS) prokurorai siekia, kad minėti politikai į savivaldų biudžetus iš viso sugrąžintų 23 665 eurus.

Pernai žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad nemažai šalies savivaldybių tarybos narių jiems skirtas išmokas galėjo naudoti neteisėtai, prokuratūra pradėjo viešojo intereso gynimo tyrimus dėl tokių išmokų panaudojimo teisėtumo. Šių visoje Lietuvoje dar vykstančių tyrimų metu siekiama įvertinti, ar šalies savivaldybės tarybos nariams mokamos išmokos, skirtos su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, yra naudojamos racionaliai, tikslingai ir teisėtai, ar nėra pažeidžiamas viešasis interesas. Nustačius tokius atvejus, jei pačios savivaldybių administracijos neinicijuoja neteisėtai išmokėtų išmokų susigrąžinimo, su ieškiniais dėl nepagrįsto praturtėjimo į teismą kreipiasi teritorinių prokuratūrų VIGS prokurorai.

Panevėžio apygardos prokuratūros VIGS vyriausioji prokurorė su ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo kreipėsi į Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmus. Ieškinyje prašoma iš praėjusios kadencijos Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narės Onos Zaleckienės priteisti beveik 7 tūkst. eurų minėtos savivaldybės naudai.

Išanalizavusi O. Zaleckienės pateiktus savivaldybei dokumentus dėl tarybos nario patirtų išlaidų kompensavimo, Panevėžio apygardos prokuratūros VIGS vyriausioji prokurorė nustatė, kad dauguma išlaidų degalams šiai politikei kompensuota nepagrįstai.

Iš viso O. Zaleckienė per 2019–2023 metų kadenciją pateikė dokumentus kompensacijai už 6 540 litrų degalų bendrai 9 509 eurų sumai. Tačiau, įvertinus politikės automobilio kuro sąnaudas ir techninės apžiūros metu fiksuotas ridas, nustatyta, kad tarybos narei už nepanaudotus degalus ir nenuvažiuotus kilometrus nepagrįstai kompensuoti 5 767 eurai. Taip pat nustatyta, kad O. Zaleckienė gautomis tikslinėmis išmokomis, skirtomis tarybos nario veiklai kompensuoti, kompensavo ir savo sutuoktinio patiriamas išlaidas degalams. Todėl teismui pateiktame ieškinyje prokuratūra prašo iš viso iš O. Zaleckienės priteisti Ignalinos rajono savivaldybės naudai 6 824 eurus.

Klaipėdos prokuratūros VIGS prokuroras pateikė civilinį ieškinį, kuriuo Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų prašo Kretingos rajono savivaldybės naudai iš Konstantino Skieraus priteisti 12 399 eurus.

Uostamiesčio prokuratūros VIGS atlikto tyrimo duomenimis, K. Skierus, eidamas Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, už 2019–2023 metų laikotarpį gavo 14 893 eurų kompensaciją už kuro išlaidas. Aiškinantis šių patirtų išlaidų pagrįstumą, buvo gauta duomenų, kad K. Skierus savivaldybei teiktais kvitais prašė kompensuoti išlaidas už kurą daugiau nei 139 000 kilometrų atstumui, nors tyrimo metu patikrinus tarybos nario naudoto automobilio ridą nustatyta, kad realiai per kadenciją jis galėjo nuvažiuoti apie 46 000 kilometrų. Todėl darytina išvada, kad dalis iš savivaldybės gautų lėšų kompensuoti kuro išlaidas jam buvo išmokėta nepagrįstai.

Taip pat nustatyta, kad K. Skierus transporto priemonę naudojo ne tik tarybos nario funkcijoms vykdyti, bet ir savo reikmėms, todėl iš savivaldybės gauta pagrįsta kompensacija turi būti dalinama į dvi dalis. Nustatyta, kad pagrįstomis ir teisėtai kompensuotomis laikytinos tarybos nario apmokėtos išlaidos už tarybos nario veiklai faktiškai sunaudotą kurą yra 2 493 eurai.

Šiaulių apygardos prokuratūros VIGS prokurorų atlikto tyrimo duomenimis, Telšių rajono tarybos nariui Algirdui Bacevičiui 2019–2023 metų kadencijos laikotarpiu nepagrįstai kompensuota 4 442 eurai tarybos nario išlaidų. Prokurorai kreipėsi į Telšių apylinkės teismo Telšių rūmus su ieškiniu, kuriuo iš politiko prašo priteisti minėtą sumą.

Tyrimo metu nustatyta, kad nebuvo pagrindo kompensuoti degalų už daugiau nei 1 200 eurų, nes savivaldybės tarybos posėdžiai vyko karantino laikotarpiais, kada nebuvo galimas gyventojų judėjimas. Taip pat mokėta už kitos rūšies kurą – pirktas benzinas, nors A. Bacevičiui priklausančios transporto priemonės naudoja tik dyzeliną. Nustatyta, kad kuras pirktas ir trečiojo asmens – viešosios įstaigos – vardu.

Prokuroro ieškinyje nurodyta, kad nepagrįstai kompensuotos daugiau nei 1 400 eurų išlaidos už higienos priemonių, mobiliojo ryšio telefono, buitinių dujų įsigijimo, suvartotos elektros energijos, vizitinių kortelių gamybos, laikraščių prenumeratos įsigijimo bei skelbimų talpinimo spaudoje paslaugas. Tyrimo duomenimis, A. Bacevičius nepagrįstai išleido daugiau nei 1 700 eurų kanceliarinėms prekėms įsigyti. Tai patvirtinantys dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų ir nėra galimybės nustatyti, ar visos tarybos nario įsigytos kanceliarinės prekės buvo skirtos jo, kaip tarybos nario, veiklai vykdyti.

Primename, kad savivaldybių lėšų panaudojimo tyrimuose viešojo intereso gynimo prokurorai vertina, ar pinigų sumos tarybos nariui yra išmokėtos teisėtai, o nustatę teisės aktų pažeidimus – kreipiasi su ieškiniu į teismą dėl konkrečių sumų grąžinimo į biudžetą civilinio proceso tvarka. Generalinės prokuratūros, Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų prokuratūrų Viešojo intereso gynimo skyrių prokurorai apylinkių teismams šiuo metu yra pateikę 48 civilinius ieškinius bendrai 600 251 euro sumai.

Taip pat pažymėtina, kad šiuo metu šalies savivaldybėms tarybos nariai bendrai savanoriškai yra grąžinę 696 952 eurus į savivaldybių biudžetus.

Šiuo metu atliekami viešojo intereso gynimo tyrimai dėl lėšų grąžinimo į Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio miestų bei Vilniaus, Ukmergės, Alytaus, Jonavos, Varėnos, Druskininkų, Lazdijų, Prienų, Tauragės, Šilutės, Kretingos, Mažeikių, Telšių, Radviliškio, Joniškio, Akmenės, Ignalinos, Pasvalio, Zarasų rajonų ir Pagėgių, Marijampolės, Neringos savivaldybių biudžetus.

Gabrielė Petkuvienė

Generalinės prokuratūros
Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Share this post

Parašykite komentarą