Mokytojus ir mokytojas kviečiame kandidatuoti į Meilės Lukšienės premiją

Foto: shutterstock

Pranešimas spaudai

2023 09 01

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nuo rugsėjo 1 dienos kviečia teikti kandidatūras Meilės Lukšienės premijai gauti.

Premija gali būti skiriama mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir profesinio mokymo programas, taip pat pagalbos mokiniui specialistams. Kandidatams premijai gauti taikomi Meilės Lukšienės ugdymo sampratą atliepiantys atrankos kriterijai: gera pedagoginio darbo pradžia, ugdymo orientacija į demokratizavimą ir modernizavimą, humanizmo principais grįsta elgsena, tautiškai ir pilietiškai aktyvi veikla, drąsi, pripažinta praktika, kūrybinga veikla ugdymo procese, sėkmingi edukaciniai projektai, lyderystė mokykloje, mieste, rajone, kaime, palankūs atsiliepimai, talka kolegoms, sėkmingas bendradarbiavimas ir kt.

Premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas.

Kandidatūras gali siūlyti pats kandidatas, švietimo įstaigų vadovai, savivaldybės, kiti mokyklų steigėjai, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos, taip pat ministerija ir jai pavaldžios institucijos.

Premija išrinktam mokytojui ar mokytojai bus įteikiama Tarptautinės mokytojų dienos proga.  

Premijos tikslas – įprasminti švietimo reformos pradininkės habilituotos daktarės Meilės Lukšienės atminimą ir skatinti pedagogus aktyviai įsitraukti į švietimo plėtotės darbus. Premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas. Premijos dydis – 120 BSI (5 880 eurų).

Kandidatų laisvos formos pristatymai ar prisistatymai priimami nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 15 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos el. paštu smmin@smsm.lt.

Detalesnė informacija skelbiama ministerijos tinklalapyje.

Share this post

Parašykite komentarą