Žievėgraužio tipografo antros kartos vabalų gausa išlieka pavojinga

Valstybinės miškų tarnybos specialistai, stebėdami pavojingiausio Lietuvos eglynų kenkėjo – žievėgraužio tipografo populiacijos gausą, nustatė, kad antroji jo karta pagausėjo 20 proc. Pavasarį skraidžiusi pirmoji karta buvo gausiausia per dvidešimt vienerius metus, kai nuo 2003 m. pradėta vykdyti pastovi kenkėjo stebėsena.

Nustatyta, kad gausiausia žievėgraužio tipografo antros kartos vabalų skraidymo pradžia buvo Žemaitijoje ir atskiruose pietryčių Lietuvos rajonuose. Gausiausiai vabalai skraidė Prienų, Raseinių, Kuršėnų, Šakių, Trakų regionų eglynuose. Per dvi antros kartos vabalų apskaitas sugauta apie 20 proc. daugiau vabalų, lyginant su panašiu 2022 m. laikotarpiu.

1 pav. Gaudyklėmis sugautų žievėgraužio tipografo antros kartos vabalų kiekiai.

Šiais metais didesnėje šalies teritorijos dalyje masinis pirmos kartos vabalų skraidymas prasidėjo 1,5–2 savaitėmis vėliau nei įprastai, tik nuo gegužės mėnesio antrojo dešimtadienio. Todėl antros kartos vabalų skraidymas taip pat nusitęsė. Antros kartos vabalų skraidymo pradžios intensyvumui neigiamos įtakos turėjo ir liepos mėnesio antroje pusėje vyravę atvėsę permainingi su lietumis orai.

Žinant, kad pavasarinės kartos vabalų populiacija buvo apie du kartus didesnė nei 2022 m., gali būti antros kartos skraidančių vabalų ženklus pagausėjimas rugpjūčio mėnesį. Tikėtina, kad rugpjūtį, nusistovėjus sausesniems orams, suaktyvės antros kartos žievėgraužio tipografo vabalų gausus skraidymas. Ypač ten, kur per antrosios kartos dvi pirmąsias apskaitas buvo sugautas mažesnis vabalų kiekis. Prognozuojama, kad antros kartos vabalų populiacija 2023 m. gali būti 1,5 – 2 karto didesnė nei 2022 m.

2 pav. Žievėgraužio tipografo vabalų apskaitos 2022-2023 metais.

Valstybinė miškų tarnyba primygtinai prašo visus miško savininkus ir valdytojus rugpjūčio mėnesį aplankyti ir apžiūrėti savo miško valdas, kuriose yra eglynų. Labai pagausėjusi kinivarpų populiacija ir vis didėjantys džiūstančių eglynų plotai reikalauja neatidėliotinai ir labai atsakingai vykdyti būtinas miškų sanitarinės apsaugos priemones. Augančiose apniktose žaliose eglėse dabar vystosi žievėgraužio tipografo naujoji karta. Stebimas kenkėjų šviežiai apniktų žalių eglių paieškos medynuose ir pašalinimo iš miško atsilikimas, todėl iš jų plinta kenkėjai į naujas egles. Visuose Lietuvos regionų eglynuose yra nesutvarkytų nudžiūvusių ir džiūstančių eglių, kurias kenkėjai jau paliko. Miškuose susikaupę dideli kiekiai laikomos spygliuočių paruoštos medienos, kuri gali būti kenkėjo pasidauginimo ir plitimo šaltiniu.

Valstybinė miškų tarnyba primygtinai rekomenduoja visiems miško savininkams ir valdytojams žvalgyti pusamžius ir vyresnius eglynus, ypač tuos, kuriuose kenkėjų židiniai jau buvo pernai ir šių metų pavasarį-vasarą. Labai svarbu laiku pastebėti ir pašalinti iš miško žalias apniktas egles, jų vėjavartas, vėjalaužas ir labai pažeistus medžius, laikantis Miško sanitarinės apsaugos taisyklių 29 ir 30 punktų reikalavimų, taip pat užtikrinti medienos apsaugą miško sandėliuose. Rugpjūčio – rugsėjo mėnesių laikotarpiu reikėtų susilaikyti nuo pagrindinių ir einamųjų miško kirtimų vykdymo eglynuose ir pušynuose, o tuomet visas pastangas ir dėmesį sutelkti eglynuose į sanitarinių miško kirtimų savalaikį atlikimą.

Visais klausimais dėl priemonių taikymo pažeistuose eglynuose, maloniai kviečiame kreiptis į Valstybinės miškų tarnybos Konsultacijų centrą tel. +370 670 06211 arba el. paštu klausimai.mups@amvmt.lt. Šiais kontaktais galima registruotis ir konsultacijai specialistų darbo vietose.

Valstybinės miškų tarnybos informacija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Share this post

Parašykite komentarą