UTENOS KOLEGIJOJE – PAKLAUSIOS SPECIALYBĖS IR SKATINAMOSIOS STIPENDIJOS

Šiandien Lietuvai ir Utenos regionui ypač reikalingi technologijų, inžinerijos ir informatikos sričių specialistai. Atsižvelgiant į tai, vyriausybė padidino valstybės finansuojamų vietų skaičių, todėl pasirinkusiems šias studijas didelės galimybės gauti studijų krepšelį ir studijuoti nemokamai.

Utenos kolegijoje taip pat galima įsigyti minėtų studijų krypčių specialybes: Darbų sauga ir aplinkos inžinerija, Informacinių sistemų inžinerija, Automatinio valdymo sistemos, Maisto produktų technologija, Aprangos technologijos.

Pasirinkę kai kurias iš jų studentai gali pretenduoti ir į tikslines skatinamąsias stipendijas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija tęsia tikslinių skatinamųjų stipendijų STEM (angl. science, technology, engineering, maths) studijų krypties programą regioninėse aukštosiose mokyklose. Utenos kolegijoje kas mėnesį 200 Eur tikslines skatinamąsias stipendijas gautų pirmakursiai, įstoję į Automatinio valdymo sistemų bei Informacinių sistemų inžinerijos studijų programų vf vietas. Stipendijos sėkmingai besimokantiems būsimiesiems inžinerijos ir informatikos specialistams būtų mokamos visą studijų laikotarpį.

Automatinio valdymo laboratorijoje

Informacininių sistemų inžinerijos studijų programos studentai taip pat turi galimybę gauti ir 300 Eur įmonės Teltonika įsteigtą stipendiją: https://teltonika-high-tech-hill.com/lt/stipendija

Žemės ūkio ministerija, skirdama tikslines skatinamąsias stipendijas, kviečia stojančiuosius rinktis valstybei reikalingas specialybes, susijusias su žemės ūkio sektoriumi. Stipendijas visą studijų laikotarpį gaus studentai, šiais metais įstoję į Utenos kolegijos Žemės ūkio technologijos studijų programos  bei į Maisto produktų technologijos studijų programos vf vietas. Numatyta pirmaisiais ir antraisiais studijų metais mokėti 150 Eur, trečiaisiais – 200 Eur, vėlesniais – 250 Eur dydžio stipendiją.

Automatinio valdymo laboratorijoje

Būsimieji maisto produktų technologijos ir automatinio valdymo sistemų specialistai turi galimybę gauti AB ,,Rokiškio sūris” studijų finansavimą.

Minėtų ir kitų programų studijos vyks pagal projektą „Modernios technologinių ir inžinerinių studijų bei e. mokymo(si) bazės sukūrimas, atliepiant Utenos regiono poreikius“ modernizuotoje kolegijos bazėje: atnaujintose Automatinio valdymo ir Robotikos, Elektros energetikos, Multimedijos, Kompiuterių tinklų ir Kompiuterių architektūros ir kt. laboratorijose. Studijų tvarkaraštis sudaromas taip, kad studentai galėtų derinti darbą ir studijas.

Pagrindinis priėmimas vyksta LAMA BPO informacinėje sistemoje iki liepos 28 d. 12.00 val.

Jei stojantysis negaus kvietimo studijuoti pagrindinio priėmimo metu – bus galima dalyvauti papildomo priėmimo etapuose. Juose galės dalyvauti ir tie asmenys, kurie nebuvo pateikę prašymo pagrindinio priėmimo metu.

Papildomo priėmimo pirmas etapas vyks 2023-08-07 15:00 val. – 2023-08-10.

Papildomo priėmimo antras etapas vyks 2023-08-21 15:00 val. – 2023-08-24.

Stojančiuosius konsultuojame telefonais: 8 679 07743; 8 618 26044; 8 687 82516; el. paštu priemimas@utenos-kolegija.lt . Padedame pateikti prašymus ir dokumentus LAMA BPO sistemoje: Maironio g. 7, Dokumentų priėmimo tarnyba (biblioteka).

Nuotraukos:

Mokomės valdyti pramoninį robotą Kuka Ready 2 Educate.

Automatinio valdymo laboratorijoje

Share this post

Parašykite komentarą