Biureniečiai vėl – su dovanomis

Pas kaimynus:

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos informacija

ignalina.lt

Kelionėje į Ignalinos rajono savivaldybės globos įstaigas biureniečius, Maltos ordino pagalbos tarnybos riterius – ignaliniečiams jau trečią dešimtmetį pažįstamą Franką Jansensą ir jo kolegą, pirmą kartą besilankantį Ignalinoje Karlą Heincą Liebę – lydėjo Ignalinos rajono savivaldybės vicemeras Vaidotas Židanavičius, savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Matešienė, vertėja Rimutė Vilčinskienė.

Pirmiausia – į Dūkštą. Čia prie Dūkšto globos namų atvykusius pasitiko direktorė Giedrė Karpickienė ir būrelis darbuotojų. Susitikimas, ir be vertėjo buvo aišku, kad džiugino abi puses. Plačiai atvėrus vokiečių automobilio duris, pasipylė dovanos čia gyvenantiems globotiniams: vaikštynės, lazdos, dėžės su patalyne, rankšluosčiais, higienos reikmenimis. Dūkšto globos namus pasiekė ir funkcinė lova, be abejonės, pagerinsianti bent vieno gulinčio slaugomo šių namų gyventojo gyvenimo kokybę. Globos namų direktorė Giedrė Karpickienė ir globos namų darbuotojos itin apsidžiaugė kraujospūdžio matavimo aparatais (dviejų tipų), kuriais galės aprūpinti kone visus gyventojus individualiai (šiuo metu čia gyvena 30 gyventojų).  Kaip minėjo Giedrė Karpickienė, būtiniausiais reikmenimis globos namai pajėgūs apsirūpinti ir savo lėšomis, bet gauta parama suteikia galimybę turimus pinigus panaudoti kitoms reikmėms ir taip pagerinti gyvenimo sąlygas, prašviesinti patalpas, įsigyti papildomo inventoriaus.

Dūkšto globos namus Ignalinos rajono savivaldybė įsteigė dar 1992 metais, ir tai buvo pirmieji globos namai Ignalinos rajone, skirti gyventi senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. Jie išlaikomi Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, bet kiekvienas geros valios pasireiškimas, pagalba priimami su deramu dėkingumu.

Dūkšte maltiečius pasitiko ir MOPT Ignalinos grupės vadovė Rasa Graznovienė. Ji su Franku Jansensu aptarė šių šventinių dienų darbotvarkę, tad šventės dienomis būtinai ras laiko aptarti ir maltiečiams svarbius dalykus, maltiečių globojamiems gyventojams skirtos paramos paskirstymą.

Dūkšte Frankas Jansensas dėkojo už galimybę čia, Ignalinos rajone, daryti gerus darbus, padėti ligoniams ir vargstantiems, taip įgyvendinant Maltos ordino pagalbos tarnybos pagrindinę misiją. Deja, buvo pranešta ir tai, kad nuo ateinančių metų jis perduoda savo veiklą Sebastijanui Feldmanui, kuris dabar palaikys glaudžius ryšius su Ignalina. Pats Frankas Jansensas neišsižada draugystės su jam artimu jau tapusiu mūsų kraštu (šį kartą, kaip pats spėjo, Ignalinoje lankosi jau penkiasdešimtą kartą), liksiąs kaip tarpininkas tarp susigiminiavusių Biureno ir Ignalinos, visada, kiek leis jėgos, padės mūsų krašto žmonėms. Kadangi į Ignaliną atvyko ir Biureno miesto vadovo pavedimu, perdavė visų biureniečių linkėjimus ir atminimo dovanėlę. Dėkodama už parodytą dėmesį, pagalbą, Dūkšto globos namų direktorė Giedrė Karpickienė taip pat įteikė svečiams atminimo dovanėlę.

Džiaugsmingai pasitikti svečiai iš Vokietijos ir Didžiasalio  vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centre. Šiemet 25-erių metų jubiliejų švęsiantys vaikų globos namai ypatingai patyrė biureniečių globą, rūpestį, gavo neįkainojamas paramos siuntas. Kaip sakė direktorė Audronė Petrovienė, ir dabar, kai visiškai pakito vaikų globos namų veikla, kai vaikai išsiskirstė gyventi į šeimynas, kiekviename kampe dar yra vokiečių geros širdies, dosnios rankos liudijimų. Vienu metu čia net yra buvęs Biureno kambarys.

Ir Didžiasalyje prireikė pagalbininkų, kad būtų suneštos po stogu Biureno maltiečių dovanos. Centro direktorė, pasidžiaugusi, kaip gražiai auga ir jau gausiai dera biureniečių sodinta slyva, persikas, kaip stiebiasi riešutmedis, pakvietė svečius apžiūrėti bendruomeninių vaikų namų, įsikūrusių butuose. Kadangi Frankas Jansensas paskutinįkart Didžiasalyje lankėsi prieš ketvertą metų, žinia, kad centre, kur jo ne kartą lankytasi, šiuo metu vaikai negyvena, nustebino ir sukėlė smalsumą.

Kaip žinia, Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos centro auklėtiniai, kurių šiuo metu iš viso yra 18, dabar įsikūrę atskiromis šeimynomis ir gyvena moderniai įrengtuose butuose. Pirmajame, kuriame šiandien lankėsi biureniečiai, gyvena 8 vaikai, kitas butas skirtas penkiems (dar vieni bendruomeniniai vaikų globos namai yra įrengti Naujajame Daugėliškyje). Svečiai neslėpė nuostabos ir susižavėjimo, matydami, kaip pakito vaikų gyvenimas, kokias sąlygas jiems yra suteikusi Ignalinos rajono savivaldybė. Čia jaukūs kambariai, nauji baldai, moderni įranga. Vaikų gyvenimu rūpinasi, juos globoja, savarankiškam gyvenimui ruošia socialiniai darbuotojai.

Frankas Jansensas ir Karlas Heincas Liebė taip pat apžiūrėjo centro patalpose įsikūrusio Vaikų dienos centro patalpas, domėjosi Krizių centro veikla, jo gyventojais. Frankas Jansensas pripažino, kad per tuos ketverius metus, kai paskutinįkart lankėsi Didžiasalyje, čia padarytas milžiniškas šuolis, kad rūpestis vaikais yra akivaizdus ir pagirtinas. Todėl pažadėjo, kad gruodžio 1-ąją būtinai atvažiuos į Didžiasalį. Tą dieną didžiasaliečiai globotiniai vėl kvies į tradicinę šventę „Šventė sau ir draugams“, bet šiemet ji bus ypatinga. Nes Didžiasalio vaikų globos centras švęs veiklos 25-metį. Per tiek metų, kaip paskaičiavo Audronė Petrovienė, rūpestį ir globą, svetimų širdžių meilę ir gerumą Didžiasalyje patyrė per keturis šimtus vaikų.

Dar kartą Audronė Petrovienė dėkojo Frankui Jansensui ir visiems Biureno maltiečęiams už nuolat teikiamą paramą, dovanas ir įteikė 10-ties metų globotinio pieštą Franko Jansenso portretą (jame Frankas Jansensas pasipuošęs riterio drabužiais). Tai maltietį labai pradžiugino. Karlui Heincui Liebei buvo įteiktas vaikų rankų darbo knygos skirtukas. Svečiai ir didžiasaliečiams perdavė Biureno miesto vadovo dovanas.

Prie pietų stalo kalbėta apie besikeičiantį gyvenimą, augančius Franko Jansenso anūkus (vienos iš jų vardas – Lina!), besikeičiantį gyvenimą ir, žinoma, apie būtinybę būti atsakingiems už silpnesnius, padėti vargstantiems, paduoti ranką suklupusiems, branginti draugystę..

Draugystė su Biureno maltiečiais tęsiasi ir tvirtėja.

Vida Gasparavičienė

Share this post

Parašykite komentarą