Saugomose teritorijose vykstančių renginių metu lankytojo bilietas privalomas

Lietuvos saugomose teritorijose nacionalinių ir regioninių parkų lankytojų bilietas yra savanoriškas. Nupirkdami lankytojo bilietą už 1 eurą lankytojai tiesiog parodo savo gamtosaugonį sąmononingumą. Tačiau masinių komercinių renginių metu lankytojo bilietas yra privalomas.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba informuoja, kad didelių festivalių ar masinių žygių, kurie vyksta saugomoje teritorijoje, dalyviai turi būtinai nusipirkti lankytojo bilietą už 1 eurą. Masiniu komerciniu renginiu valstybiniame parke ir Žuvinto biosferos rezervate laikomas renginys, kuriame planuojamas dalyvių skaičius yra 100 ir daugiau žmonių, ir kuriuo organizatorius siekia pelno (pajamų).

Išsamiau susipažinti su Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės įsakymu galima čia

Primename, kad už lankytojo bilietus gautos lėšos skiriamos saugomose teritorijose esančių rekreacinių vietų, pažintinių takų ir stovyklaviečių tvarkymui, sugadintos lauko informacinės infrastruktūros atnaujinimui, gamtosaugnei švietėjiškai veiklai. Saugomų teritorijų direkcijos savo interneto svetainėse viešai informuoja – kur išleistos lėšos, surinktos už lankytojų bilietus.

Valstybinių parkų lankytojo bilietas įvestas 4 nacionaliniuose ir 28 regioniniuose parkuose bei Žuvinto biosferos rezervate.

Lankytojo bilietai platinami nacionalinių ir regioninių parkų direkcijose, lankytojų centruose, aplinkosauginių, švietėjiškų renginių vietose, poilsiavietėse, stovyklavietėse, prie pažintinių takų, trasų ir kitur.

Lankytojo bilietą galima įsigyti „Perlo“ terminaluose, „Bilietai.lt” internetinėje platinimo sistemoje, „Bilietai.lt” kasose. Taikomi papildomi paslaugos aptarnavimo mokesčiai. Yra galimybė lankytojo bilietą pirkti trumpąja žinute (SMS).

Daugiau apie valstybinių parkų lankytojo bilietą galima sužinoti https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/kitos-pramogos/valstybiniu-parku-lankytoju-bilietai-73371/

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos informacija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Share this post

Parašykite komentarą