Posakį „Mano kiemas – mano tvirtovė“ išmeskime į konteinerį…

Utenos rajono savivaldybės administracijos informacija

utena.lt

Nuotrauka iš FB grupės Uteniškiai

Gyvename jaukiame ir gražiame mieste. Tokios ir seniūnijų gyvenvietės, rajono miesteliai. Galime drąsai sakyti, kad esame savo aplinką puoselėjantys ir gamtą tausojantys rytų aukštaičiai. Bet…


Liaudies išmintis sako, kad šaukštas deguto gali sugadinti statinę medaus. Taip ir netvarkingi individualių ar daugiabučių namų kiemai gali vienu ypu nubraukti visą išpuoselėtą grožį. O tokių kiemų mieste ir rajone dar yra nemažai. Tuo galima įsitikinti važiuojant po miestą ir lankantis seniūnijų centruose.


Visi suprantame, kad už netvarką ir papildomus tvarkymo darbus tenka mokėti mums visiems. O tai – bereikalingos išlaidos iš savivaldybės biudžeto. Utenos rajono savivaldybė ėmėsi ir imasi įvairių priemonių, kad šiukšlintojai būtų išaiškinti ir nubausti. Nustatyti tokius gyventojus padeda stebėjimo kameros. Deja, „užkietėjusiems“ šiukšlintojams jos nė motais.


Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 27 d. Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino Utenos rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisykles, pagal kurias žemės sklypų savininkai turi prižiūrėti bei rūpintis, kad jiems priklausančiose teritorijose, statiniuose nuolat būtų palaikoma tvarka, švara. Už minėtų taisyklių nesilaikymą fiziniai ir juridiniai asmenys gali būti baudžiami Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. Savivaldybės Viešosios tvarkos skyrius ir kaimiškosios seniūnijos organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą ir pagal suteiktus įgaliojimus surašo administracinių nusižengimų protokolus.


LR Administracinių nusižengimų kodekso 367 straipsnyje (savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas) yra numatyta bauda nuo 30 iki 140 eurų, pakartotinai padarytas pažeidimas užtraukia baudą nuo 140 iki 600 eurų. Esant administracinio nurodymo surašymo pagrindams (ANK 610 str.), asmenims skiriamas administracinis nurodymas – pusė minimalios baudos.


Utenos rajono savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo priežiūrą ir kontrolę atlieka Utenos rajono savivaldybės administracijos Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo priežiūros ir kontrolės komisija.
Per šių metų 6 mėnesius dėl atliekų tvarkymo pažeidimų jau nubausti 44 asmenys. 2022 m. nubaustųjų buvo 111. 42 bylos baigtos su administraciniu nurodymu (15 Eur), paskirta 1 žodinė pastaba, 1 administracinė byla išnagrinėta ne teismo tvarka, asmeniui paskirta 35 Eur bauda.


Kaip sakė Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strazdienė, beveik visais atvejais asmenys, pažeidę atliekų tvarkymo taisykles, padarė savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos operatoriui UAB „Utenos komunalininkas“ turtinę žalą. 2022 m. turtinė žala, kuri buvo atlyginta, buvo 957,36 Eur, šiais metais – 331,18 Eur. 2022 m. baudų suma už atliekų taisyklių pažeidimus – 1765 Eur, 2023 m. paskirta 665 Eur.


Gyventojai, pažeidę atliekų tvarkymo taisykles, dažniausia paaiškina, kad padėjo atliekas šalia konteinerių, nes šie buvo pilni, taip pat padeda nereikalingus daiktus, tikėdamiesi, kad jie tiks kitiems, pageidauja, kad būtų įrengtos mainų stotelės, kuriose galėtų keistis jiems nereikalingais daiktais. Apie UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ esančią daiktų mainų stotelę „Dalinkimės“ retas kuris pažeidėjas yra girdėjęs arba norėtų, kad jos būtų mieste.


2022 m. birželį Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašą. Vadovaujantis jo nuostatomis, apleisti, neprižiūrimi žemės sklypai gali būti įtraukti į Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašą ir apmokestinti maksimaliais žemės mokesčio tarifais. Vadovaudamiesi šio aprašo 4 punkte nustatytais kriterijais, nenaudojamus, apleistus žemės sklypus savo seniūnijos teritorijoje atrenka ir sudaro preliminarų jų sąrašą Utenos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai ar jų įgalioti asmenys.


Todėl siekdami, kad gyvenamoji aplinka taptų tvari, patraukli visiems ir būtų mažinama jos tarša, kad nereiktų imti įvairių baudimo priemonių, raginame Utenos rajono gyventojus – ir privačių teritorijų savininkus, ir gyvenančius daugiabučiuose – nelikti abejingais ir tvarkyti savo gyvenamąją aplinką. Kviečiame gyventojus susitvarkyti ne tik savo kiemą, bet pagal galimybes ir šalia kiemo esantį valstybinės žemės plotelį – nupjauti žolę, surinkti šiukšles, pašluoti šaligatvį ir t. t. Būkime pilietiški ir tapkime tikrais tvarios gyvensenos šalininkais. Juk tvarkingoje, gražioje aplinkoje gyventi jaukiau ir geriau mums visiems.

Share this post

Parašykite komentarą