Panevėžio apygardos teismas pateikė išaiškinimą dėl Kęstučio Tubio

Foto: https://www.anyksciai.lt/meras/4

Trečiadienį Panevėžio apygardos teismas priėmė nutartį, kuria patikslino, kad Kęstučiui Tubiui nuosprendžiu paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – teisės dirbti valstybės tarnyboje atėmimas 4 metams – apima ir mero pareigas.

Tokį paaiškinimą Panevėžio apygardos teismas pateikė gavęs Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus prašymą išaiškinti, ar nuteistasis Kęstutis Tubis, nepažeisdamas jam skirtos baudžiamojo poveikio priemonės, gali eiti Anykščių rajono savivaldybės mero pareigas.

Apkaltinamajame nuosprendyje įrodyta, kad Kęstutis Tubis nusikalstamą veiką padarė darbinės veiklos srityje, pasinaudodamas savo kaip mero tarnybine padėtimi, vykdydamas tarnybines funkcijas. Kęstutis Tubis, atlikdamas jam inkriminuotus veiksmus, savo tarnybinę padėtį, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktas teises bei įgaliojimus naudojo priešingais tarnybai interesams, dėl to jam buvo atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje.

Nutartyje teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad pagal Baudžiamąjį kodeksą meras yra valstybės tarnautojas, einantis pareigas valstybės tarnyboje.

„Ir nors Valstybės tarnybos įstatymas nėra taikomas valstybės politikams (meras yra politikas, kurio veiklą reglamentuoja kiti įstatymai, pvz.: Lietuvos Respublikos rinkimų kodeksas, Valstybės politikų, valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas, Valstybės politikų elgesio kodeksas ir kt.), tai nepaneigia išvados, kad meras, kaip savivaldybės vadovas, turintis savivaldybės valdžios ir viešojo administravimo įgaliojimuseina pareigas valstybės tarnyboje“, – pažymėjo teisėjų kolegijos pirmininkas teisėjas Donatas Jatužis.

Todėl, teisėjų kolegijos įsitikinimu, esant atitinkamam teisiniam reguliavimui, Kęstučiui Tubiui pritaikyta baudžiamojo poveikio priemonė – teisės dirbti valstybės tarnyboje atėmimas 4 metams – apima jo kaip mero pareigas ir lemia apribojimus jo einamų pareigų srityje.   

Teisėjų kolegija taip pat atkreipė dėmesį, kad pagal Rinkimų kodekso nuostatas Kęstutį Tubį registruoti kandidatu kliūčių nebuvo. Tačiau aplinkybė, kad jis yra išrinktas Anykščių rajono savivaldybės meru nepanaikina įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu jam skirtos baudžiamojo poveikio priemonės – draudimo dirbti valstybės tarnyboje.

Panevėžio apygardos teismo nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui.  

Jolita Gudelienė

Panevėžio apygardos teismo pirmininko

padėjėja (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene)

www.pat.teismas.lt

Share this post

Parašykite komentarą