Utenos Vyturių progimnazijos patirtis ruošiantis naujiems mokslo metams: atsakymus padeda rasti diskusijos su kitų mokyklų mokytojais

2023 05 31

Nuo rugsėjo 1-osios 1, 3, 5, 7, 9 ir III gimnazijos klasių mokiniai mokysis pagal atnaujintas ugdymo programas. Kitose klasėse dar bus tęsiamos ir užbaigiamos dabartinės programos. Taip pereiti prie atnaujinto turinio apsispręsta dėl to, kad būtų išlaikytas mokinių ugdymo nuoseklumas, prie atnaujintų ugdymo programų būtų pereinama laipsniškai, be to, tai ir mažesnė apkrova mokykloms. Dar kitais mokslo metais, 2024–2025 m. m., jau visos klasės dirbs pagal atnaujintas programas.

„Mes neabejojame šių pokyčių būtinumu – jau laikas atnaujinti ugdymo turinį, kad šis atitiktų dabartį, kad vaikai ruoštųsi ateičiai, o ne praeičiai. Mums, pedagogams, tokios permainos taip pat yra proga atsinaujinti, nesustoti, neužstrigti“, – sako Utenos Vyturių progimnazijos direktorė Edita Kadūnienė.

Svarbiausi atnaujinamų programų pakeitimai – dėmesys sutelkiamas į gyvenime reikalingų kompetencijų ugdymą, mokytojams suteikiama galimybė savo nuožiūra rinktis 30 proc. savo mokomojo dalyko turinio. Programos atnaujintos, o ne parengtos naujai, todėl jose nėra radikalių permainų.

Suplanuotas laikas pasiruošti

Pasirengimas diegti atnaujintas programas vyksta antrus metus. Nacionalinė švietimo agentūra surengė daug informacinių renginių pedagogams, mokyklų vadovams, švietimo pagalbos specialistams, savivaldybių atstovams. Kiekvienai atnaujintai ugdymo programai parengtos rekomendacijos, kuriose pateikiami praktiniai pamokos planavimo, užduočių ir vertinimo pavyzdžiai.

Utenos progimnazijos direktorė pasakoja, kad domėtis atnaujintomis programomis ji pradėjo vos pristačius jų projektus, ragino juos analizuoti ir mokyklos mokytojus, nebūti pasyviais ir teikti savo siūlymus.

Vėliau, 2022 m. rudenį, Utenos rajono savivaldybė subūrė atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo komandą iš regiono mokyklų, Utenos švietimo centro ir pačios savivaldybės atstovų.

„Prieš rengiant bendrą savivaldybės pasirengimo diegti atnaujintas ugdymo programas planą, buvo atlikta mokytojų apklausa. Pedagogų teirautasi, kiek jie yra susipažinę su būsimais pasikeitimais, kokios informacijos, pagalbos jie pageidautų iš pasirengimą koordinuojančios savivaldybės komandos, kaip jie norėtų ruoštis. Didžiausias mokytojų noras buvo, kad mokymai ir kitos pasirengimo veiklos būtų išdėliotos nuosekliai per mokslo metus, kad jos nesidubliuotų su kitomis užduotimis“, – kalba E. Kadūnienė.

Ji pasakoja, jog štai per mokinių žiemos atostogas mokytojams nebuvo skiriama jokių papildomų užduočių, jų buvo prašoma savo laiką skirti atnaujintų programų analizei, peržvelgti, kas keičiasi, į ką svarbiausia kreipti dėmesį ir pan. 

Bendri pasitarimai ir diskusijos

Utenos švietimo centro, Utenos rajono savivaldybės iniciatyvomis vyko įvairių kūrybinių dirbtuvių rajono mokytojams, mokymų mokyklų vadovams, dirbo dalykininkų metodinės grupės.

Anot E. Kadūnienės, tai, kad daugumoje pasirengimo veiklų dalyvavo ne vienos, o kelių rajono mokyklų mokytojai, turėjo didelės pridėtinės vertės – diskusijose, pokalbiuose galima rasti atsakymus į daugelį klausimų.

„Pasidalijimas, pasikalbėjimas su kitais to paties dalyko mokytojais yra labai svarbus. Štai Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja susikvietė visus rajono matematikus ir su jais aiškinosi būsimus programos atnaujinimus. Mūsų mokyklos matematikė labai džiaugėsi ir gauta susisteminta informacija, ir išdiskutuotais turinio pavyzdžiais. Patiems mokytojams tokios diskusijos suteikia ir aiškumo, ir pasitikėjimo savimi, ir nuramina“, – kalba progimnazijos direktorė.

Ji džiaugiasi, jog mokytojai, mokyklos nebuvo palikti vieni ir sulaukė tikrai daug pagalbos, paramos būtent iš savivaldybės, Švietimo centro, kurie teikė rekomendacijas, santraukas, pavyzdžius, telkė rajono mokytojus bendrai dirbti.

„Drįsčiau sakyti, kad rudens laukiame ramūs – esminius pokyčius perpratę, pasirengę dirbti pagal atnaujintas programas. Suprantama, kad gali kilti ir kils klausimų jau pradėjus dirbti rudenį, bet kolegos visada nusiteikę padėti vieni kitiems, pasidalinti tiek patirtimi, tiek įvairia medžiaga. Kūrybiškas požiūris padeda įveikti iššūkius. Tikiu ir pasitikiu mūsų progimnazijos mokytojais, jie – profesionalai“, – sako E. Kadūnienė.

Kur rasti informacijos?

„Dirbti pagal atnaujintas ugdymo programas dar besirengiantiems kolegoms siūlyčiau išsianalizuoti dokumentus, pasižiūrėti, kas tiksliai keičiasi, o kas lieka – tokie pamatai suteikia aiškumo. O jei trūksta pagalbos, nuomonės, patarimo – klauskit kitų mokyklų mokytojų, ieškokit jų patirčių, naudokitės siūloma medžiaga – jos netrūksta“, – sako Utenos Vyturių progimnazijos direktorė.

Švietimo portale emokykla.lt mokytojai vienoje vietoje gali rasti interaktyviai pateiktas atnaujintas ugdymo programas, rekomendacijas, metodikas bei skaitmenines mokymo priemones, suskirstytas pagal programas, dalykus ir klases. Šiuo metu irgi vyksta mokymai, tikslinės konsultacijos lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokytojams.

Visos Nacionalinės švietimo agentūros parengtos priemonės yra prieinamos mokytojams įvairiais formatais ir gali būti naudojamos patogiu metu. Negalėję dalyvauti mokymuose, konferencijose, seminaruose mokytojai turi prieigą prie visos mokymų medžiagos Nacionalinės švietimo agentūros informacijos sklaidos kanaluose.

Nacionalinė švietimo agentūra jau yra paskelbusi pirmuosius – matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros – kitąmet vyksiančių tarpinių patikrinimų užduočių pavyzdžius. Vadovėlių duomenų bazėje skelbiama informacija apie leidyklų naujai išleistus vadovėlius pagal atnaujintas ugdymo programas.

Norint padėti mokytojams geriau susiplanuoti darbą klasėse, pradėti skelbti ilgalaikių ugdymo planų pavyzdžiai. Jie padės mokytojui ugdymo turinį pritaikyti atsižvelgiant į įvairius mokinių poreikius, ir ugdyti atnaujintose programose numatytas mokinių kompetencijas.

Švietimo portale emokykla.lt paskelbta apie 80 planų pavyzdžių mokomiesiems dalykams bei klasėms. Planuojama, kad bus pateikta dar apie 100 pavyzdžių.

Daiva Banaitienė

Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

El. p. daiva.banaitiene@smsm.lt

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Share this post

Parašykite komentarą