Įvyko pirmasis naujai išrinktos 2023–2027 m. kadencijos Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis

Utenos rajono savivaldybės administracijos informacija

Balandžio 14 d. įvyko pirmasis 2023–2027 m. kadencijos Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame prisiekė tarybos nariai ir savivaldybės meras.
Naujosios kadencijos tarybos posėdžio pradžią paskelbė Utenos rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 54 pirmininkė Renata Naruševičienė. Sugiedojus Lietuvos Respublikos himną pirmininkė priminė kovo 5 d. ir kovo 19 d. Utenos rajone vykusius savivaldybės tarybos narių ir mero rinkimus.


Rinkimuose dalyvavo 8 partijos ir 10 kandidatų į merus. Iš viso rinkimuose dalyvavo 340 kandidatų. Rinkėjų aktyvumas kovo 5 d. buvo 56,96 proc. rinkimų teisę turinčių rinkėjų. Utenos rajono rinkėjų sąrašuose – 32823 gyventojai.
Rinkimuose dalyvavęs komitetas „Kartu už Utenos kraštą“ gavo 9 mandatus, komitetas „Stipri Utena“ – 5, Lietuvos socialdemokratų partija – 4, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai – 4, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – 2, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 1.


Naujoje taryboje dirbs 4 moterys ir 21 vyras. Iš 25 narių pirmą kartą tarybos nariais tapo 11 asmenų.
Kovo 19 d. pakartotiniuose mero rinkimuose kandidatavo Marijus Kaukėnas ir Vitalijus Šeršniovas. Gyventojų aktyvumas tą dieną siekė 54,32 proc. Surinkus 59,14 proc. (10548 rinkėjų balsai) Utenos rajono savivaldybės meru išrinktas Marijus Kaukėnas.


Naująją tarybą ir merą Marijų Kaukėną pasveikino gausus būrys svečių: LR Seimo narys Edmundas Pupinis, europarlamentaro Petro Auštrevičiaus padėjėjas, Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmų Utenos filialo direktorius Jurgis Dumbrava ir verslo atstovai, bendražygiai.


Po sveikinimų Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas paskelbė apie politinio komiteto „Kartu už Utenos kraštą“ frakcijos (seniūnas – Utenos rajono savivaldybės tarybos narys Nerijus Stasiulionis), Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos (seniūnas – Utenos rajono savivaldybės tarybos narys Egidijus Puodžiukas), politinio komiteto „Stipri Utena“ frakcijos (seniūnas – Utenos rajono savivaldybės tarybos narys Vitalijus Šeršniovas), Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ tarybos narių grupės (vadovas – Utenos rajono savivaldybės tarybos narys Eimantas Puodžiukas) įsteigimą. Taip pat paskelbė, kad politinio komiteto „Kartu už Utenos kraštą“, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ grupė sudaro Utenos rajono savivaldybės tarybos politinę daugumą. Politinės daugumos pirmininku tapo Utenos rajono savivaldybės tarybos narys Egidijus Puodžiukas.


Po pertraukos tarybos posėdis buvo tęsiamas, balsuota dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties, Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų paskyrimo, Utenos rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių Utenos rajono savivaldybės administracijoje skaičiaus nustatymo ir dėl pritarimo vicemero kandidatūrai.


Buvo sudaryti Utenos rajono savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisija, kurios pirmininke išrinkta Rasa Skeirienė, pavaduotoju – Vaidas Lankauskas.


Sudaryti Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetai ir paskirti jų pirmininkai bei pirmininkų pavaduotojai:
• Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komiteto pirmininku paskirtas Arvydas Paleckis, pirmininko pavaduotoja – Rasa Skeirienė;


• Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komiteto pirmininku paskirtas Egidijus Puodžiukas, pirmininko pavaduotoju – Vaidas Lankauskas;


• Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komiteto pirmininku paskirtas Eimantas Skersis, pirmininko pavaduotoja – Eglė Zarankaitė;


• Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komiteto pirmininku paskirtas Eimantas Puodžiukas, pirmininko pavaduotoju – Vitalijus Šeršniovas.


Buvo nustatytas Utenos rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičius (6) ir Utenos rajono savivaldybės administracijos didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius (265).


Baigiantis posėdžiui buvo pritarta Daivos Pečionės kandidatūrai į Utenos rajono savivaldybės vicemerės pareigas.


Sveikiname 2023–2027 m. kadencijos Utenos rajono savivaldybės tarybą, merą Marijų Kaukėną bei mero pavaduotoją Dainą Pečionę ir linkime kuo didžiausios sėkmės!

Share this post

Parašykite komentarą