Utenos Demokratų sąjungos “Vardan Lietuvos” kandidatai Utenos rajono savivaldybės mero ir tarybos rinkimuose

Kokybiniams savivaldos pokyčiams, pirmiausia, reikalingi politinių partijų ir organizacijų kultūros bei mąstymo pokyčiai. Vietos politikai atsiriboję nuo bendruomenių, neįgalina ir neįtraukia į sprendimus miesto gyventojų, kitaip mąstančius atriboja ir taip slopina vietos vystymosi ir augimo ambicijas.

Mūsų tikslas – laimingi Utenos rajono savivaldybėje gyvenantys žmonės. Tęsime pradėtus darbus ir imsimės naujų iniciatyvų dėl darnios, ekonomiškai stiprios Utenos rajono savivaldybės. 

Mūsų 7 darbai Utenos kraštui: 

  1. Demokratija, atskaitomybe, skaidrumu grįsta rajono savivalda ir pažangus savivaldos ūkio valdymas.
  2. Sveikatos  ir socialinių paslaugų plėtojimas, gerinimas ir stiprinimas.
  3. Daugiau galių bendruomenėms veikti.
  4. Naujas požiūris į švietimą, kultūrą ir sportą.
  5. Prieinamos ir kokybiškos viešosios paslaugos.
  6. Verslo vystymui palanki aplinka.
  7. Daugiau galių Utenos jaunimui. 

2023 m. kovo 5 d. savivaldybių ir merų rinkimuose Demokratų sąjungos “Vardan Lietuvos” sąrašo nr. 7

Politinė reklama bus apmokėta iš Demokratų sąjungos “Vardan Lietuvos” politinės kampanijos sąskaitos

Share this post

Parašykite komentarą