Priminimas medžiotojams: laikas atlikti medžiojamų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege

Aplinkos ministerija primena, kad kaip ir kasmet gruodžio – kovo mėnesiais esant tinkamoms sąlygoms ir sniego dangai medžiotojai privalo atlikti medžiojamų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege. Jos tikslas – nustatyti kanopinių žvėrių ir didžiųjų plėšrūnų paplitimą ir santykinę gausą.

Apskaita atliekama kasmet tuose pačiuose nuolatiniuose apskaitos maršrutuose. Konkretų laiką pasirenka pats apskaitos vykdytojas, kai yra ištisinė sniego danga, atitinkanti apskaitos atlikimui nustatytus reikalavimus. Apskaita viename maršrute (visame jo ilgyje) turi būti atlikta per vieną dieną. Nepavykus užbaigti apskaitos per vieną dieną, apskaita kartojama iš naujo kitą dieną.

Raginame medžiotojus neatidėti apskaitos atlikimo vėlesniam laikui, kai tik oro sąlygos ir sniego dangos būklė bus tinkama, įvykdyti šią prievolę. Ji yra numatyta Valstybinėje aplinkos monitoringo programoje.

Daugiau informacijos rasite Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos tinklalapio rubrikoje „Biologinės įvairovės apsauga“, skyrelyje „Žvėrių apskaita“, skiltyje „Medžiojamųjų žvėrių apskaita pagal pėdsakus sniege“.

Medžiotojai turi ir kitą pareigą – visus metus rinkti ir teikti informaciją apie didžiuosius plėšrūnus vilkus, lūšis ir ruduosius lokius. Ši informacija, ypač apie vilkų ar jų veiklos stebėjimą, labai svarbi norint turėti kuo daugiau duomenų, kurie padeda vertinti vilkų populiacijos būklę.

Sukauptą informaciją apie stambiuosius plėšrūnus medžiotojai gali sukelti į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos tinklalapio rubrikoje „Biologinės įvairovės apsauga“, skyrelyje „Žvėrių apskaita“ esančią skiltį „Pranešimų apie vilkų, lūšių ir rudųjų lokių buvimą Lietuvoje registravimo anketa“.

Taip pat kviečiame visus gyventojus – ir tuos, kurių kontaktai su vilkais nebuvo malonūs, nes dėl jų kaltės patyrė žalą, ir tuos, kurie neabejingi gyvosios gamtos išsaugojimui – prisijungti prie tokios informacijos rinkimo ir teikti ją elektronine forma. Prieigą prie jos rasite Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos tinklalapio rubrikoje „Biologinės įvairovės apsauga“, skyrelyje „Žvėrių apskaita“, skiltyje „Pranešimų apie vilkų, lūšių ir rudųjų lokių buvimą Lietuvoje registravimo anketa“.

Šalia anketos rasite ir mokomąją medžiagą su išsamiu aprašymu, kaip tai padaryti. Jūsų pateikti duomenys labai padeda priimti kokybiškus šios gyvūnų rūšies apsaugos ir valdymo sprendimus, išvengti konfliktinių situacijų.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Share this post

Parašykite komentarą