Rugsėjį aplinkosaugininkai tikrins automobilių teršalų kiekį

Tam, kad kvėpuotume kuo švaresniu oru, Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo 1–17 d. tikrins transporto priemonių taršumą – teršalų kiekį automobilių išmetamosiose dujose. Taip pat specialistai pataria, ką daryti gyventojams, jei jie kelyje sutinka taršų automobilį.

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjį atliks anglies monoksido (CO) kiekio išmetamosiose dujose matavimus automobilių su benzininiais varikliais ir išmetamųjų dujų dūmingumo matavimus automobilių su dyzeliniais varikliais, įmonių ir fizinių asmenų veiklos vietose.

„Šių patikrinimų tikslas – informuoti tikrinamuosius apie neigiamą transporto priemonių poveikį oro kokybei, skatinti sąmoningumą įsigyjant automobilius, kuo mažiau teršiančius aplinką, ir galimas netaršias alternatyvas“, – sako AAD Veiklos organizavimo skyriaus vedėja Mantė Ramanauskienė.

Pagal Saugaus eismo automobilių keliais įstatymą draudžiama vairuoti techniškai netvarkingą, transporto priemonėms keliamų techninių reikalavimų neatitinkančią transporto priemonę. Todėl aplinkosaugininkai siekia atkreipti įstaigų ir įmonių dėmesį ir į tai, kad jų veikloje naudojamų transporto priemonių išmetami teršalai neviršytų nustatytų normatyvų. Kitu atveju, nustačius pažeidimus bus taikoma administracinė atsakomybė.

Iš transporto priemonės išmetamų teršalų normų viršijimas ir teršalų neutralizavimo įrangos reikalavimų neatitikimas yra priskiriami dideliems transporto priemonės techninės būklės trūkumams.

Pastebėjus, kad kelyje eksploatuojama transporto priemonė akivaizdžiai teršia aplinką, geriausia apie įvykį pranešti policijai (pvz. per „e-policija“ platformą), kuri turėtų galimybę tokią transporto priemonę nedelsiant sustabdyti ir patikrinti arba, bendradarbiaudama su LTSA, atlikti tyrimą dėl jos techninės būklės atitikties išmetamų teršalų normoms.

Taip pat siekiant spręsti techniškai netvarkingų transporto priemonių dalyvavimo eisme problemą, pagal Vyriausybės patvirtintą Nacionalinį oro taršos mažinimo planą, ateinančiais metais planuojama inicijuoti efektyvesnę vieningą pranešimų apie akivaizdžiai taršias transporto priemones sistemos (platformos) sukūrimą, kuria pasinaudodami piliečiai galėtų paprasčiau pranešti apie akivaizdžiai taršios transporto priemonės atvejį, taip pat bus peržiūrėtos institucijų funkcijos, siekiant palengvinti transporto priemonių taršos nagrinėjimo procesą.

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, Lietuvoje kelių transporto sektorius išmeta 62 proc. viso per metus išmetamo azoto oksidų, 13 proc. anglies monoksido ir 23 proc. kietųjų dalelių KD2,5 (mažesnių nei 2,5 mikrono) kiekio.

Baudos už transporto priemonių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį, viršijant nustatytus ribinius dydžius, numatytos Administracinių nusižengimų kodekso 307 straipsnyje. O atsakomybė už neteisėtą teršalų išmetimą į aplinkos orą taikoma pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 75 straipsnį, priklausomai nuo nustatyto normatyvo viršijimo.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Share this post

Parašykite komentarą