Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

Utenos rajono savivaldybės administracijos informacija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas UAB „Delca invest“ informuoja visuomenę apie numatomą automobilių savitarnos plovyklos projektavimą, kuriai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir statinio statyba pagal Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius žemės sklype, kadastro Nr. 8270/0008:78 Utenos m. k.v., esančiame, Vaižganto g. 15A, Utenoje, yra galima.
Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.


Techninio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (automobilių savitarnos plovyklos (12.)), Vaižganto g. 15A, Utenoje, statybos projektas
Statybos geografinė vieta: Vaižganto g.15A, Utena., sklypo kadastro Nr. 8270/0008:78 Utenos m. k.v.
Statinio paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai (12).
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.
Statytojas: UAB „Delca invest“, Gėlyno g. 10, Aleksandravo k., Marijampolės r. sav., (+370) 667 00222, el. paštas info@delca-invest.lt
Projektuotojas: Andrius Brežinskas, Parodų g. 2, LT-04133 Vilnius, tel. (+370) 690 68454, el. paštas andrius.brezinskas@delca-invest.lt
Projekto vadovas ir rengėjas: architektas Andrius Brežinskas, tel. (+370) 615 18711, el. paštas abrezinskas@gmail.com
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: projektuotojo patalpose, adresu Parodų g. 2, Vilnius, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val., Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje, adresu Utenio a. 4, Utena (I a.), darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, nuo 2022 m. gegužės 25 d. iki 2022 m. birželio 10 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjo teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val., tel. (+370) 615 18711, arba el. paštu andrius.brezinskas@delca-invest.lt
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu Parodų g. 2, LT-04133 Vilnius, el. paštu andrius.brezinskas@delca-invest.lt , per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, – iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo, išnagrinėjęs visus gautus visuomenės atstovų pasiūlymus, juos priima arba motyvuotai atmeta ir atsako raštu, nurodydamas pasiūlymo atmetimo motyvus.
Viešas susirinkimas ir projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene įvyks 2022 m. birželio 10 d., 18.00 val., adresu Vaižganto g. 15A, Utena. 

Pranešimo nuoroda IS „Infostatyba“:
https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-designConditions/document/application/application?id=7527190

Dokumentai >>>

Informaciją parengė: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresn. specialistė Nijolė Barauskienė. 

Share this post

Parašykite komentarą