Rusijos Federacijos piliečiai nebegalės atvykti į Lietuvą asmens sveikatos priežiūros paslaugų

Solidarizuodamasi su Ukraina ir jos žmonėmis, patiriančiais Rusijos Federacijos karinę agresiją, Sveikatos apsaugos ministerija stabdo leidimų atvykti į Lietuvą išimties tvarka Rusijos Federacijos piliečiams išdavimą. 
 
Tai reiškia, kad užsieniečiai iš priešiškos valstybės nebegalės atvykti į Lietuvą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų (diagnostinio ištyrimo, stacionarinio ar operacinio gydymo), taip pat dėl medicininės reabilitacijos paslaugų gavimo. Leidimai nebus išduodami ir tais atvejais, kuomet atvykimo priežastis – Lietuvoje gyvenančių artimų giminaičių slaugymas.
 
Primename, kad LR Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ apribotas valstybės sienos kirtimas, uždraudžiant užsieniečiams atvykti į Lietuvą, išskyrus Nutarime nurodytas išimtis. Nutarimo 2.3.11 papunktyje nurodyta, kad draudimas užsieniečiams atvykti į mūsų šalį netaikomas „kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu“.
 
SAM Spaudos tarnyba

Share this post

Parašykite komentarą