Nuo kitų metų – saugesnės tatuiruotės ir ilgalaikis makiažas

Nuo 2022 m. ES bus ribojamas daugiau nei 4 tūkst. tatuiruočių dažuose ir ilgalaikio makiažo priemonėse esančių pavojingų cheminių medžiagų, kurios sukelia vėžį, genetines mutacijas, neigiamai veikia reprodukcinę sveikatą, dirgina ir jautrina odą, naudojimas. Pavyzdžiui, tam tikri azodažai, kancerogeniniai aromatiniai aminai, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH), metalai ir metanolis. Tai numato REACH (cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų) reglamentas.

Tatuiruočių dažai ir ilgalaikio makiažo priemonės yra kelių skirtingų cheminių medžiagų mišinys. Tarp jų gali būti toksiškų, sukeliančių ne tik odos alergiją, bet ir rimtesnius sveikatos sutrikimus. Su cheminėmis medžiagomis susijusios problemos nuolat analizuojamos, o rizika reguliuojama ES lygmeniu. 

„Pavojingų cheminių medžiagų keliamą riziką svarbu reguliuoti ES lygmeniu tam, kad visi piliečiai būtų vienodai apsaugoti, nepaisant to, kurioje ES šalyje jie darosi ilgalaikį  makiažą ar tatuiruotę. Be to, bus taikomi vienodi reikalavimai, tiek ilgalaikio makiažo ar tatuiruočių dažams pagamintiems ES, tiek importuotiems iš trečiųjų šalių“, – pabrėžė Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės vyresnioji patarėja Donata Pipiraitė-Vališkienė.

Taip siekiama ne uždrausti tatuiruotes ar ilgalaikį makiažą, bet padidinti jų saugumą, sumažinti neigiamą poveikį organizmui. Tikimasi, kad dėl naujųjų taisyklių sumažės lėtinių alerginių ir kitų uždegiminių odos reakcijų, kurias sukelia tatuiruočių ir ilgalaikio makiažo dažai. 

ES taip pat uždraudė naudoti kai kuriuos konkrečius mėlynus ir žalius pigmentus, naudojamus tatuiruočių dažuose („Pigment Blue 15“ ir „Pigment Green 7“). Šiems pigmentams draudimas bus taikomas nuo 2023 m. pradžios, kad tatuiruočių dažų gamintojai turėtų daugiau laiko rasti saugesnių alternatyvų.

Tatuiruotes turi apie 12 proc. europiečių, tarp jų ir nemažai paauglių. Ilgalaikis makiažas taip pat populiarus.

Sužinokite daugiau apie pavojingų cheminių medžiagų apribojimus ilgalaikio makiažo ir tatuiruočių dažuose: https://echa.europa.eu/lt/making-tattoo-and-permanent-makeup-inks-safer

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Share this post

Parašykite komentarą