Patyrusiems nuostolių kiaulių laikytojams – dar didesnė parama

Kiaulių laikytojai, patyrę nuostolių dėl COVID-19 sukeltos situacijos, gali gauti dar didesnes kompensacijas. Prarastoms pajamoms kompensuoti valstybė skyrė 1,5 mln. Eur laikinosios paramos. Paraiškas kompensacijoms gauti galima teikti savivaldybėse nuo liepos 1 d.

Pagal Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisykles kompensacijos mokamos, jeigu 2020 m. balandžio mėn. – 2021 m. birželio mėn. bendros vidutinės  pajamos už parduotas kiaules buvo bent 5 proc. mažesnės negu 2020 m. sausio–kovo mėnesiais.

Taisyklėse nurodoma, kad kiaulės turi būti parduotos įmonei, užsiimančiai žemės ūkio produktų perdirbimu, arba perpardavėjui. Pagalba neteikiama, jeigu ūkininkas pats parduoda savo kiaulių mėsą vietos rinkoje galutiniams vartotojams arba parduoda kiaules kitam ūkininkui veisimui, mėsos gaminimui ir pan. 

Iki šiol taisyklėse buvo nurodyti trys etapai, už kuriuos teikiama parama: 2020 m. balandžio–birželio, liepos–rugsėjo, spalio–lapkričio mėn. Žemės ūkio ministerijai pakeitus taisykles, atsirado ir ketvirtasis etapas – nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.  

Ketvirtuoju etapu buvo padidinta maksimali paramos suma, kurią gali gauti vienas subjektas – ji padidėjo nuo 100 iki 225 tūkst. Eur. Atitinkantys nustatytus reikalavimus kiaulių augintojai gali gauti iki 30 Eur už vieną kiaulę. Už kiaules, parduotas per ketvirtąjį pagalbos teikimo etapą, paraiškos teikiamos rajono, kuriame registruota kiaulių laikytojo valda, savivaldybės administracijai nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. liepos 16 d. (įskaitytinai).   

Pareiškėjas, pavėlavęs pateikti paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga ar liga), gali ją pateikti iki 2021 m. liepos 23 d. (įskaitytinai). 

Kiaulių laikytojams už 2020 m. prarastas pajamas jau išmokėta daugiau kaip 2,2 mln. Eur.

Daugiau informacijos apie laikinąją valstybės pagalbą kiaulių laikytojams galima rasti čia:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Share this post

Parašykite komentarą