Centrinės valdžios deficitas per pirmus du mėnesius – 376,8 mln. eurų

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2021 metų sausio–vasario mėnesių centrinės valdžios deficitas siekė 376,8 mln. eurų ir sudarė 0,7 proc. prognozuojamo šių metų bendrojo vidaus produkto (BVP). Centrinės valdžios balansas per pirmuosius du šių metų mėnesius buvo 370,2 mln. eurų blogesnis nei 2020 metų tą patį laikotarpį, kai jis sudarė 6,6 mln. eurų deficitą.

2021 metų centrinės valdžios pajamos sausį–vasarį buvo 2 258,2 mln. eurų, išlaidos – 2 617,1 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu pasikeitimas buvo teigiamas ir siekė 17,9 mln. eurų.

Mokesčiai sudarė 62,1 proc. sausio–vasario mėnesių centrinės valdžios pajamų, 32,3 proc. – socialinės įmokos. Per šių metų pirmus du mėnesius didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 62,4 proc., dotacijos – 12,3 proc. bei darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 8,6 proc.

Centrinės valdžios pajamos šių metų vasarį siekė 1 223,6 mln. eurų, išlaidos – 1 495,5 mln. eurų, sandoriai su nefinansiniu turtu sudarė 16,5 mln. eurų. Šių metų vasario mėnesio centrinės valdžios deficitas siekė 288,4 mln. eurų ir, palyginus su praeitų metų vasariu, balansas sumažėjo 118,0 mln. eurų. Vasarį pagrindinę centrinės valdžios sektoriaus pajamų dalį sudarė mokesčiai (54,2 proc.) ir socialinės įmokos (37,7 proc.), o daugiausiai išlaidų teko socialinėms išmokoms (63,5 proc.).

Papildoma informacija:

Centrinės valdžios duomenys skelbiami vadovaujantis Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiaisiais standartais. Centrinė valdžia apima valstybės biudžetą, socialinės apsaugos fondus („Sodrą“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą), nebiudžetinius fondus: Rezervinį (Stabilizavimo), UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo lėšas laikomas valstybės iždo sąskaitoje ir valstybės įmonę centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją Turto banką.

Mano vyriausybė

Share this post

Parašykite komentarą