Sausio–vasario mėnesių valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas

Finansų ministerijos duomenimis, 2021 m. sausio–vasario mėn. valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 1,2 proc. (21,4 mln. eurų) daugiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Į valstybės biudžetą gauta 1 477,3 mln. eurų, tai yra 1,7 proc. (25,2 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 1 425,5 mln. eurų. Tai yra 38,8 mln. eurų arba 2,8 proc. daugiau nei 2020 m. sausio–vasario  mėn.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 831,9 mln. eurų pajamų. Tai yra 2,9 mln. eurų (0,3 proc.) mažiau nei 2020 m. sausio–vasario mėn. Nors deklaruota PVM prievolė buvo 2,9 proc. (22,6 mln. eurų) didesnė nei prieš metus, mažesnes pajamas iš PVM lėmė atlikti didesni PVM grąžinimai ir mokestinės permokos įskaitymai kitų mokesčių mokėtojų prievolėms padengti.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) buvo 488 mln. eurų. Tai 14,5 mln. eurų (3,1 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio–vasario mėn. dėl darbo užmokesčio fondo augimo.

Už visas akcizines prekes gauta 234,6 mln. eurų – 11,7 mln. eurų (4,8 proc.) mažiau nei 2020 m. sausio–vasario mėn. Mažesnes akcizų pajamas lėmė karantino laikotarpiu 2020 m. gruodžio–sausio mėn. gerokai sumažėję degalų ir cigarečių pardavimai didmeninėje rinkoje.

Pelno mokesčio gauta 59,3 mln. eurų, t.y., 52,2 mln. eurų (7,3 karto) daugiau nei 2020 m. sausio–vasario mėn. dėl vienos įmonės sumokėto 42,2 mln. eurų pelno mokesčio prie pajamų šaltinio. Įprastai sausio–vasario mėn. pelno mokesčio pajamos būna atsitiktinio pobūdžio, nes pirmasis reikšmingas pelno mokesčio mokėjimas yra kovo 15 d.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 51,8 mln. eurų, t.y., 20,8 proc. (13,6 mln. eurų) mažiau nei 2020 m. sausio–vasario mėn., didžiąja dalimi dėl mažiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu gautų kito materialiojo ir nematerialiojo realizavimo, žemės realizavimo, biudžetinių įstaigų už prekes ir paslaugas pajamų.

Palyginti su prognoze, parengta pagal 2020 m. gruodžio 22 d. priimtą Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, 2021 m. sausio–vasario mėn. į valstybės ir savivaldybių biudžetus įplaukė 178,6 mln. eurų (11,1 proc.) daugiau. PVM sausio-vasario mėn. į biudžetą gauta 108,2 mln. eurų (15,0 proc.) daugiau nei prognozuota. Akcizų gauta 8,8 mln. eurų (3,9 proc.) daugiau nei prognozuota. Pajamų iš GPM į valstybės ir savivaldybių biudžetus prognozė viršyta 26,6 mln. eurų (5,8 proc.). Pajamų iš pelno mokesčio gauta 51,1 mln. eurų (6,2 karto) daugiau nei prognozuota. Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus ES lėšas, į valstybės biudžetą gauta 12,4 mln. eurų (19,3 proc.) mažiau nei prognozuota.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Share this post

Parašykite komentarą