SAM primena: kas žinotina apie karantino metu teikiamas gydymo paslaugas kontaktiniu ir nuotoliniu būdu

Vyriausybei nutarus pratęsti karantino režimą iki 2021 m. sausio 31 d. 24:00 val. ir šalyje įvedus griežtesnius karantino apribojimus, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) atkreipia dėmesį į įsigaliojusius apribojimus sveikatos srityje.

Sugriežtinus tvarką, yra draudžiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų lankymas, išskyrus sunkios (terminalinės) būklės pacientus, taip pat pacientus iki 14 metų amžiaus ir gimdyves. Tokių pacientų lankymas gali būti leidžiamas įstaigos vadovo ar kito jo įgalioto asmens leidimu.

Sugriežtinto karantino metu ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis specialistas, įvertina paciento sveikatos būklę ir priima sprendimą kokiu būdu bus teikiamos paslaugos. Tik kontaktiniu būdu šiuo metu gali būti teikiamos odontologo, nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugos, taip pat vaikų ir suaugusių skiepijimo paslaugos. Kontaktiniu būdu gali būti teikiamos ir paslaugos vykdant ligų prevenciją, atliekant įsidarbinančių asmenų profilaktinių sveikatos patikrinimą,  teikiant psichologinės pagalbos ar psichoterapijos paslaugas. Tiesa, pastarosios paslaugos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu.

SAM atkreipia dėmesį, jog siekiant suvaldyti koronaviruso (COVID-19) pandemijos plitimą šalyje, yra leidžiamas sveikatos priežiūros specialistų, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studentų, rezidentų pasitelkimas, neatsižvelgiant į jų pavaldumą. Iškilus poreikiui sveikatos priežiūros specialistai ir su jais dirbantys darbuotojai laikinai gali būti perkeliami į kitą sveikatos priežiūros įstaigą ar laikinai keičiamos jų darbo funkcijos, kad epidemijos metu būtų užtikrintas tinkamas sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas.

Stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose gydomi koronaviruso (COVID-19) infekcija  sergantys pacientai, veikla sugriežtino karantino sąlygomis yra perorganizuojama, siekiant užkirsti kelią koronaviruso plitimui ir sudaryti sąlygas gydyti sunkesnės būklės pacientus. Esant poreikiui, gydant COVID-19 liga sergančius pacientus, yra leidžiama didinti šiose įstaigose esančių lovų skaičių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtis.

Atsižvelgiant į sunkią epidemiologinę situaciją dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo Lietuvoje, šiuo metu yra mažinamas ar išvis stabdomas planinių stacionarinių ir ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.

SAM Spaudos tarnyba
 

Share this post

Parašykite komentarą