Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą dviem kandidatams į Bendrojo ugdymo tarybos narius

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą dviem kandidatams į Bendrojo ugdymo tarybos narius.

Kandidatus gali siūlyti dalykų mokytojus, mokslininkus, mokyklų vadovus, švietimo pagalbos įstaigas, mokyklas jungiančios asociacijos, neįgaliųjų asociacijos, pedagogų rengimo centrai, mokinių, tėvų, įvairių švietimo sričių nevyriausybines organizacijas vienijančios asociacijos, švietimo darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos, verslo organizacijos ir kitos institucijos.

Kandidatas į tarybos narius turi būti nepriekaištingos reputacijos, pripažintas švietimo bendruomenėje, išmanąs Lietuvos ikimokyklinį, priešmokyklinį, bendrąjį ugdymą ir mokytojų kvalifikaciją reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos ir Europos Sąjungos ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir mokytojų profesinės raidos tendencijas ir turintis ne mažesnę kaip 3 metų patirtį švietimo srityje.

Kandidatų gyvenimo aprašymus iki gruodžio 3 d. prašome siųsti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai vienu iš pasirinktų būdų: paštu (A. Volano g. 2, 01516 Vilnius) arba el. paštu kandidatams@smm.lt.

Konkursas skelbiamas iš tarybos atsistatydinus dviem narėms.

Bendrojo ugdymo taryba yra kolegiali valstybės švietimo savivaldos institucija, skatinanti visuomenę dalyvauti formuojant ikimokyklinio priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo, mokytojų kvalifikacijos ir profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo politiką ir priimant sprendimus. Tarybos uždavinys – inicijuoti ir pritarti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų kaitos, mokytojų kvalifikacijos ir profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo projektams.

Bendrojo ugdymo tarybą sudaro 17 narių, tarybos nario kadencija – 4 metai. Tas pats asmuo gali būti tarybos narys ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Bendrojo ugdymo tarybos nuostatus galite rasti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos internetiniame tinklalapyje.

Daugiau informacijos –

Loreta Graželienė,

Bendrojo ugdymo departamento

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 219 1246.

Photo by Agence Olloweb on Unsplash

Share this post

Parašykite komentarą