Asmenims su regėjimo negalia – VRK Brailio raštu parengtas leidinys

Vilnius, rugsėjo 30 d. (ELTA).

Artėjant Seimo rinkimams asmenims, turintiems regėjimo negalią, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) paruošė papildomos specializuotos informacijos paketą.

Kaip praneša VRK, rinkimuose dalyvaujančius kandidatų sąrašus regėjimo negalią turintys rinkėjai gali iš anksto sužinoti specialiai šiems rinkimams išleistame leidinyje, parengtame Brailio raštu. Šių leidinių jau galima rasti Lietuvos aklųjų bibliotekoje. Jie taip pat yra platinami per regėjimo negalią turinčių asmenų bendruomenes. Įgarsintas šio leidinio įrašas taip pat yra publikuotas šios bibliotekos elektroninėje sistemoje „Elvis” ir VRK interneto puslapyje.

Todėl rengiantis rinkimams, VRK ragina rinkėjus pasidomėti iš anksto ir perklausyti juos dominančių politinės partijos kandidatų sąrašus, kad pasirinkti, už ką balsuot ir reitinguoti kandidatus būtų lengviau.

„Norėtume išreikšti nuoširdžią padėką Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai, kurios atstovai jau ne pirmus metus labai prisideda, kad svarbiausia su rinkimais susijusi informacija pasiektų regėjimo negalią turinčius rinkėjus. Labai vertiname šią pagalbą ir tikimės, kad šis gražus bendradarbiavimas padės rinkėjams lengviau dalyvauti balsavimo procese”, – teigė VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė.

Rūpindamasi, kad balsuoti atėjusiam regėjimo negalią turinčiam rinkėjui informacija apie rinkimus būtų labiau suprantama, VRK užsakė specialias rinkimų biuletenių įmautes, kurios bus balsavimo vietose ir kuriomis naudodamiesi aklieji ir silpnaregiai galės balsuoti be kitų asmenų pagalbos, asmeniškai ir slaptai. 

Balsavimo dieną regėjimo negalią turintys rinkėjai, atvykę į rinkimų apylinkę turėtų paprašyti rinkimų komisijų narių išduoti jiems rinkimų biuletenius, jau įdėtus į šias specialias įmautes. Jose bus laukeliai, kuriuose rinkėjai turės pažymėti savo pasirinkimą. Abu rinkimų biuleteniai bus įdedami į atskiras įmautes.

Vienmandatės rinkimų apygardos biuleteniui skirtoje įmautėje prie kiekvieno laukelio, kuriame rinkėjas gali pažymėti savo pasirinkimą, bus Brailio raštu sužymėti kandidatai.

Įstatymas numato, kad vienmandatės rinkimų apygardos biuletenyje bus nurodyta kandidatų vardo pirmoji raidė ir pavardė. Kandidatai bus surašyti vertikaliai pagal pavardžių pirmąsias raides abėcėlės tvarka.

Daugiamandatės rinkimų apygardos rinkimų biuleteniui skirtoje įmautėje bus vertikaliai išdėstyti laukeliai, prie kurių Brailio raštu bus surašyti politinių partijų kandidatų sąrašų numeriai. Partijų sąrašų pavadinimai Brailio raštu bus atspausdinti ant atskiro lapo, kuris bus pateikiamas rinkėjui kartu su balsavimo biuleteniais. Biuletenyje rinkėjai turės pažymėti, kurį kandidatų sąrašą jie palaiko.

Kaip aiškina VRK, įmautės apačioje, horizontalioje juostoje, bus penki laukeliai, kuriuose rinkėjai turės teisę įrašyti pasirinkto sąrašo kandidatų numerius. Įrašydamas šiuos numerius, rinkėjas penkiems pasirinktiems kandidatams gali suteikti reitingo balus. Reitinguoti nėra privaloma. Rinkėjui nesuteikus reitingo balų, bus laikoma, kad jis išreiškė pritarimą partijos sudarytam kandidatų sąrašo eiliškumui. 

Siekiant užtikrinti rinkėjų balsavimo slaptumą, po balsavimo rinkėjas turėtų įmautes, kuriomis naudojosi balsuodamas, pasilikti sau. Įmautės grąžinti rinkimų komisijai nebereikia. 

VRK taip pat pasirūpino, kad kiekvienoje rinkimų apylinkėje būtų specialių padidinamųjų stiklų, skirtų silpnaregiams rinkėjams. Šie padidinamieji stiklai balsavimo dienomis bus kiekvienoje rinkimų apylinkėje. Jais taip pat kviečiami naudotis ir vyresnio amžiaus rinkėjai.

Jadvyga Bieliavska (ELTA)

Share this post

Parašykite komentarą