Parengtojo rezervo kariai pratybose atnaujino karinius įgūdžius

Į Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos batalioną iš įvairių Lietuvos vietų į trijų savaičių parengtojo kariuomenės rezervo karių mokymus atvykę skirtingo amžiaus, skirtingų profesijų, skirtingą karo tarnybos ir gyvenimo patirtį turintys vyrai dalyvavo taktikos ir individualių karinių įgūdžių atnaujinimo pratybose Gaižiūnų poligone. Prieš keliolika ar net keliasdešimt metų privalomąjį karinį parengtumą įgiję kariai treniravosi judėti įvairiais būdais su ginklu, reaguoti į priešo ugnį, pasirinkti ir užimti laikiną priedangą, apieškoti nukautą karį, orientuotis vietovėje, užimti patrulio bazę ir kitų kiekvienam kariui privalomų dalykų.

Anot pratybų vadovo asistento leitenanto Modesto Landos, pirmiausia buvo stengiamasi kaip galima labiau suvienodinti karių pasirengimo lygį, ne tik atnaujinti, bet ir įgyti naujų žinių bei įgūdžių. „Kariai atėję su labai skirtingu žinių ir patirties bagažu: vieni net naktį miške nemiegoję, kiti žemėlapio nematę, kas tarnavę Jėgerių batalione, kas buvęs raketų operatoriumi Oro gynybos batalione. Tad karių lygis labai skiriasi, todėl stengiamės žinias suvienodinti”, – teigė leitenantas.

Aukšta rezervo karių motyvacija, geri baziniai įgūdžiai ir noras tobulėti maloniai nustebino 2-osios inžinerijos kuopos vadą bei pratybų vadovą kpt. Aurimą Morkūną. „Karių pasirengimą vertinu labai gerai. Pirmas įspūdis juos pamačius su civiliais drabužiais buvo toks, kad į tarnybą atėjo vyrai jau būdami, kaip sakoma, metuose, bet kai apsirengė uniformas, užsidėjo atakos ekipuotę, su ginklais, išsidažę veidus, tai net neatskirsi, ar jauni, ar vyresni žmonės – visi ir juda pakankamai gerai, ir bėga gana greitai, ir viskas, ką daro, labai gerai išeina“, – sakė jis.

Po individualių įgūdžių atnaujinimo pratybų parengtojo rezervo kariai turės vieną dieną atokvėpio – susipažins su Inžinerijos bataliono ginkluote, technika ir įranga, aplankys Vytauto Didžiojo karo muziejų ir karo technikos ekspoziciją VI forte. Paskui, kaip teigiama Krašto apsaugos ministerijos pranešime, pradės inžinerinį rengimą: žvalgys kelią ir maršrutą, mokysis tinkamai užmaskuoti įrangą ir techniką, įrengti ir įveikti tiek sprogstamąsias, tiek nesprogstamąsias kliūtis, veikti skyriaus ir būrio sudėtyje.

Parengtojo rezervo karių rengimo tikslas – atnaujinti karines teorines žinias ir praktinius įgūdžius, supažindinti su Lietuvos kariuomenės naujovėmis, suteikti naujų žinių ir įgūdžių, kad prireikus parengtojo rezervo kariai galėtų efektyviai dalyvauti šalies gynyboje. Parengtasis kariuomenės personalo rezervas – tai visi karo prievolininkai, įgiję pagrindinį karinį parengimą Lietuvos kariuomenėje arba turintys jam prilygintą parengimą pagal Lietuvos kariuomenės vado nustatytų kariui būtinų žinių ir gebėjimų standartus iki jiems sukaks 55 metai.

Valentina Gudienė (ELTA)

Share this post

Parašykite komentarą